Bỏ qua điều hướng chính

Các Bài Báo Gần Đây

Sứ điệp đến từ các vị lãnh đạo của giáo vùng Châu Á
Xem Lại Đại Hôi Trung Ương Tháng Mười 2017
Tưởng nhớ Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vừa qua đời ở tuổi 85 vào ngày 1 tháng 10 năm 2017.
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”
Chúng tôi kính mời các anh chị em tín hữu và bạn bè cùng chúng tôi tham dự buổi phát sóng lại Đại Hội Trung Ương Bán Niên lần thứ 187 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Đại Hôi Trung Ương Tháng Mười 2017 - Phiên Họp Hội Phụ Nữ
Sứ điệp Giáo Vùng Châu Á, tháng Chín năm 2017
Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ có cơ hội được đi đến đền thờ để nhận các giáo lễ cứu rỗi thiết yếu và tham gia vào công việc cứu rỗi cho tổ tiên của chúng ta.