Bỏ qua điều hướng chính

Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á TẦM NHÌN GIÁO VÙNG

Những Ưu Tiên của Giáo Vùng
Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á TẦM NHÌN GIÁO VÙNG Những Ưu Tiên của Giáo Vùng

Các Bài Báo Gần Đây

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỆ NHẤT CHỦ TỊCH ĐOÀN
Sứ điệp đến từ các vị lãnh đạo của giáo vùng Châu Á
Các cách thức giúp chúng ta làm lịch sử gia đình
Khi chúng ta cố gắng cùng nhau làm việc với tư cách là các tín hữu và những người truyền giáo, công việc cứu rỗi vĩ đại này sẽ tiếp tục làm thay đổi những cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn.
Chủ Tịch Russell M. Nelson vừa được loan báo là Chủ Tịch thứ 17 và vị tiên tri của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào ngày thứ Ba 16 tháng Một năm 2018.
Thomas Spencer Monson, Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, đã qua đời ngày 2 tháng Giêng năm 2018, ở tuổi 90.
Chủ Tịch Thomas Spencer Monson, là Chủ Tịch thứ 16 của Giáo Hội, đã qua đời vào Thứ Ba, ngày 2 tháng Giêng năm 2018, tại nhà ở Thành Phố Salt Lake City. Ông thọ 90 tuổi.
Nguyên tắc Chuẩn Bị Trước có thể giúp chúng ta gia tăng sự tác động và phước lành của Tiệc Thánh trong cuộc sống.
Trong suốt mùa Giáng Sinh và trong cả năm, tôi mời gọi các anh chị em hãy cân nhắc về tư cách làm môn đồ của mình và cách anh chị em có thể trở thành một nhân chứng tốt hơn cho Cha Thiên Thượng và Vị Nam Từ của Ngài.