Phần Giới Thiệu về Những Người Xây Dựng Chi Nhánh

  • Điều gì đã làm cho những thanh niên từ khắp thế giới hy sinh 2 năm cuộc đời của họ, để đi bộ hay lái xe đạp vòng quanh thành phố trong trang phục chỉnh tề và nói chuyện với những người lạ?

  • Nguyên nhân vì Giáo Hội của Chúa luôn là một Giáo Hội Truyền Giáo. Giống như Chúa Giê Su Ky Tô và những môn đồ của Ngài đã thuyết giảng phúc âm, hơn 85.000 người xây dựng chi nhánh của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang lan truyền lời Ngài ngày nay.

  • Chúng tôi tin vào việc phục vụ người khác, thông qua viêc tình nguyện giảng dạy lớp tiếng Anh miễn phí đến việc giúp đỡ mọi người lắng nghe lời của Chúa để họ có thể cải thiện cuộc sống của minh và đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn.

  • Những người xây dụng chi nhánh tình nguyện ngừng lại việc học, công việc, và việc hẹn hò trong 18 tháng hay 2 năm để phục vụ Chúa bằng chi phí của chính họ.

  • Giống như là nếu các anh chị em vừa tìm thấy một công thức nấu ăn mới, hoặc một quyển sách hay, hoặc thấy một bức tranh vui, và có một ước muốn chia sẻ những điều đó với bạn bè và gia đình mình- đa số những người xây dựng chi nhánh đã nhận được rất nhiều phước lành từ phúc âm tuyệt vời này, và họ muốn những người khác cũng có được niềm vui giống như vậy.

  • Trong suốt 2 năm phục vụ trọn thời gian của mình, họ cống hiến bản thân mình cho việc học hỏi, gặp những người khác, và giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội phục hồi của Ngài.

  • Công việc của họ là việc làm của tình yêu thương, và đa số những người xây dựng chi nhánh cuối cùng cảm thấy họ đã nhận được nhiều hơn những gì họ cho đi thông qua sự phục vụ.

Chúng tôi là những người xây dựng chi nhánh cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam.

Nếu những điều các anh chị em đã xem rất thú vị và có ý nghĩa với các anh chị em, các anh chị có thể đặt một cuộc hẹn để thảo luận sâu hơn và tìm hiểu thêm. Những người xây dựng chi nhánh có thể cung cấp cho các anh chị em một Sách Mặc Môn và cùng các anh chị em đến các buổi lễ ở nhà thờ để các anh chị em có thể nhìn thấy chính mình qua những gì thuộc về đức tin của chúng tôi.

Những người xây dựng chi nhánh sẽ giới thiệu niềm tin cơ bản của chúng tôi, chẳng hạn như đức tin, sự hối cải và sự vâng lời các lệnh truyền của Cha Thiên Thượng - và thảo luận về bất kỳ câu hỏi nào khác mà các anh chị em có về Giáo Hội, về tôn giáo hay về cuộc sống này. Những cuộc hẹn này là rất bình thường. Các anh chị em sẽ không bị yêu cầu mua bất cứ thứ gì hoặc thực hiện một sự quyên góp. Những cuộc hẹn với những người xây dựng chi nhánh chỉ để tìm hiểu thêm về Giáo Hội và tại sao Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô có rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi.

Liên hệ với những người xây dựng chi nhánh.