Tất Cả Các Mục: Tháng Tư

Lịch Phát Lại Đại Hội Trung Ương Lần Thứ 187 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Chúng tôi kính mời các anh chị em tín hữu và bạn bè cùng chúng tôi tham dự buổi phát sóng lại Đại Hội Trung Ương lần thứ 187 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. 

Hội Thảo về Em Bé

Hãy tìm hiểu những lợi ích cho các bậc cha mẹ khi tham dự các buổi hội thảo về em bé.

Hội Thảo Tự Lập

Tự lập là một nguyên tắc mà tác động đến mọi mặt cuộc sống chúng ta - về thế tục, thuộc linh, cảm xúc, thể chất, và xã hội

Các Phước Lành của Đền Thờ

 Chủ tịch Thomas S. Monson khẳng định rằng việc tham dự đền thờ giúp đỡ chúng ta trong những thử thách của cuộc sống hàng ngày: “Khi các anh chị em và tôi đi đến ngôi nhà thánh của Thượng Đế, nếu ghi nhớ các giao ước chúng ta lập ở bên trong đền thờ, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chịu đựng mọi thử thách và khắc phục mọi cám dỗ. Trong chốn thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy bình an; chúng ta sẽ được đổi mới và được củng cố.”

Hội Thảo Hỗ Trợ Người Xây Dựng Chi Nhánh Trở Về

Những buổi hội thảo giảng dạy các nguyên tắc trợ giúp người xây dựng chi nhánh đối mặt với những thử thách sau khi trở về từ công việc phục vụ trọn thời gian