Câu Chuyện Giáng Sinh


Tín hữu tại Mỹ

Câu Chuyện Giáng Sinh

Cách đây hơn hai ngàn năm, một phép lạ đã xảy ra trong vùng đất cổ xưa của xứ Giu Đê. Đây là câu chuyện của một người chồng và một người vợ. Nó trở thành câu chuyện của một người mẹ và một đứa con. Nhưng ngay từ đầu, nó luôn là một câu chuyện của một người Cha và một người Con.


Một Thông Điệp
Lu Ca 1:26-31

Gáp Ri Ên, một thiên sứ được gửi xuống từ thiên thượng, nơi hiện diện của Thượng Đế Đức Chúa Cha, đến gặp Ma Ri ở một thành phố trong xứ Ga Li Lê và phán rằng:

"Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi."

"Và, nầy, ngươi sẽ thụ thai và sanh một con trai, và ngươi hãy đặt tên là GIÊ SU".


Bết Lê Hem
Lu Ca 2:7

Giô Sép và Ma Ri đi đến thành Bết Lê Hem để lập sổ dân như được chiếu chỉ bởi Sê Sa Au Gút Tơ.

"Và Ma Ri sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.”


Những Người Chăn Chiên
Lu Ca 2:11-12

Các thiên sứ xuống từ thiên thượng và mang thông điệp kỳ diệu cho những người chăn chiên:

"Vì hôm nay tại thành Đa Vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi, là Đấng Ky Tô, là Chúa. Và đây sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi; Các ngươi sẽ tìm thấy con trẻ đó bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ."


Máng Cỏ
Lu Ca 2:16

Những người chăn chiên vội vàng đi đến, và thấy Ma Ri, Giô Sép và con trẻ nằm trong máng cỏ.
Con trẻ này là Chúa Giê Su, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi của thế gian.


Những Nhà Thông Thái
Ma Thi Ơ 2:1-2, 11

Cùng đêm đó, ở phía Đông, cách xa Bết Lê Hem, những nhà thông thái quan sát một ngôi sao mới trên bầu trời.

Những món đồ mà những nhà thông thái mang đến cho Chúa Giê Su thường được gọi là những món quà đầu tiên của Giáng Sinh. Nhưng trong thực tế, món quà đầu tiên của Giáng Sinh đã được đưa ra trước khi những nhà thông thái bắt đầu cuộc hành trình của họ.


Ngài là Món Quà
Giăng 3:16

"Vì Thượng Đế yêu thương thế gian đến nỗi, đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin vào con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Tất cả mọi điều Chúa Giê Su Ky Tô đã làm là vì một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả con cái của Thượng Đế. Bởi vì có món quà đầu tiên, sự cứu chuộc là có thật và cái chết không phải là hết. Nỗi buồn chỉ là tạm thời và tình yêu là vĩnh cửu. Các vết nhơ tội lỗi có thể được thay thế với sự tha thứ hoàn hảo.

 

Hãy Đón Nhận Món Quà

Tìm hiểu về món quà vĩ đại nhất của Thượng Đế cho loài người: Con Độc Sinh của Ngài, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giê Su Ky Tô.

Hãy xem làm thế nào bạn có thể tìm thấy sự bình an và niềm vui lâu dài bằng cách làm theo những lời giảng dạy và tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô.