Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển của Giáo Hội tại Việt Nam

Vào tháng Năm năm 2016, Ban Đại Diện lâm thời của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, Việt Nam, đã nhận được sự công nhận chính thức từ Chính Phủ. Sau đó hai năm, Chính Phủ ra quyết định công nhận Ban Đại Diện chính thức của Giáo Hội tại Việt Nam. Theo ông Phạm Dũng, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ, trưởng ban Ban Tôn Giáo Chính Phủ, sự công nhận này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tín hữu Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trên khắp đất nước tiếp tục khẳng định và phát huy nếp sống thuộc linh tốt đẹp, hoàn thiện các điều kiện tiến tới đề nghị Nhà Nước công nhận thành tổ chức tôn giáo thứ 38 tại Việt Nam. 

Tết năm 2015, Ban Đại Diện Lâm Thời và những vị lãnh đạo Giáo Hội đã viếng thăm các quan chức chính phủ. Những sự kiện này hy vọng sẽ tạo ra sự hợp tác bền vững để củng cố mối quan hệ của hai bên trong tương lai.

Nhưng, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đến từ đâu? Xin vui lòng đọc những đoạn tiếp theo để khám phá.

  Giáo Hội Nguyên Thủy của Chúa

  Thượng Đế là Cha Thiên Thượng thật sự của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta. Mỗi người trên thế gian là con cái của Thượng Đế và là một thành viên trong gia đình của Ngài. Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. (Đọc thêm về kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế.)

  Cha Thiên Thượng đầy lòng nhân từ của chúng ta đã giao tiếp với các con cái của Ngài trong suốt lịch sử thời Kinh Thánh bằng cách mặc khải phúc âm của Ngài cho các vị tiên tri. Buồn thay, nhiều người đã chối bỏ phúc âm đó; ngay cả một số người đã chấp nhận phúc âm lại sửa đổi các giáo lý và giáo lễ của phúc âm, và do đó dẫn dắt nhiều người sa vào vòng vô tín ngưỡng và bội giáo. 

  Cha Thiên Thượng của chúng ta đã gửi Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đến thế gian. Chúa Giê Su Ky Tô đã thực hiện những phép lạ và giảng dạy phúc âm của Ngài. Trong thời gian ở trên thế gian này, Chúa Giê Su Ky Tô đã thiết lập Giáo Hội của Ngài, kêu gọi mười hai vị sứ đồ và ban quyền năng cho họ. Chúa Giê Su Ky Tô đã hoàn thành Sự Chuộc Tội và đã phục sinh. 

  Sau cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô, những người tà ác ngược đãi các vi sứ đồ và giết chết họ. Sau khi các vị sứ đồ bị giết, thẩm quyền chức tư tế bị mất khỏi thế gian. Không có các vị tiên tri, các vị sứ đồ và sự mặc khải cùng tính đúng đắn của giáo lý và các giáo lễ bị mất và biến đổi qua thời gian. 

   Sự Phục Hồi Giáo Hội 

   Bắt đầu với Khải Tượng Thứ Nhất, Thượng Đế một lần nữa đã giao tiếp với các con cái của Ngài trong tình yêu thương. Ngài đã phục hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và thẩm quyền chức tư tế, và tổ chức Giáo Hội của Ngài trên thế gian qua Tiên Tri Joseph Smith. Sách Mặc Môn là bằng chứng đầy sức thuyết phục về Sự Phục Hồi này.

   Theo lời phán của Chúa từ xưa, những tin hữu trong Giáo Hội của Ngài "đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15).

    Giáo Hội của Chúa tại Việt Nam

    Lịch sử của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam trải qua các thời kỳ.

    Năm 1960, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô bắt đầu có mặt ở Việt Nam.

    Ngày 03 tháng 02 năm 1963, đã có 2 người phụ nữ đầu tiên chịu phép báp têm (hay còn gọi là lễ rửa tội) tại thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn cũ).

     Ngày 09 tháng 01 năm 1966, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã thành lập chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 30 người Việt Nam.

     Ngày 26 tháng 10 năm 1967, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa chấp thuận và cấp phép cho sinh hoạt tôn giáo. 

      Năm 1971, ông Nguyễn Văn Thể, là công dân Việt Nam được báp têm vào năm 1966, đã được kêu gọi là một người lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam.

      Từ năm 1973 đến năm 1974, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô có một chi nhánh hợp pháp được hoạt động tại số 253 đường Thành Thái, quận Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh.

      Ngày 05 tháng 10 năm 1988, ông Nguyễn Ngọc Thạch, là công dân Việt Nam được báp têm vào năm 1975, được sự chấp thuận của Giáo Vùng Châu Á kêu gọi làm lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam.

      Năm 1993, qua sự hướng dẫn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương, các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được phép sinh hoạt tại Hà Nội.

       Tháng Ba năm 1996, qua sự hướng dẫn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương, các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được phép sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh.

       Ngày 23 tháng 03 năm 1998, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã nộp đơn xin phép hoạt động tới Ban Tôn Giáo Chính Phủ.

       Tháng Tư năm 2005, ông Nguyễn Ngọc Vũ và ông Lê Minh Khôi được kêu gọi làm lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô ở thành phố Hồ Chí Minh.

        Ngày 13 tháng 09 năm 2006, được sự cho phép của chính quyền địa phương, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh được nhóm họp tại phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

         Ngày 12 tháng 06 năm 2007, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được cấp giấy phép sinh hoạt tại Nhà BE5-BE6, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

         Ngày 04 tháng 03 năm 2008, ông Hoàng Văn Tùng, là công dân Việt Nam, đã được kêu gọi làm đại diện cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại khu vực Hà Nội và ông Lê Minh Khôi, là một công dân Việt Nam, được kêu gọi làm đại diện cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

          Ngày 14 tháng 03 năm 2008, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được cấp giấy phép sinh hoạt tôn giáo tại địa chỉ số 1 Lô 2 Khu Tập Thể Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

          Ngày 03 tháng 11 năm 2008, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được cấp giấy phép sinh hoạt tôn giáo tại địa chỉ số 2 Lô 6 đường Trung Yên 9, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

           Ngày 12 tháng 11 năm 2009, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được cấp giấy phép sinh hoạt tôn giáo tại số BE2-BE6 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

           Ngày 19 tháng 01 năm 2015, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được cấp giấy phép sinh hoạt tôn giáo tại số 16A đường Phan Tôn, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.