Bỏ qua điều hướng chính

Địa chỉ: Nhà số 2, Lô 6, Trung Yên 9, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 12:00

Thời gian lễ tiệc thánh vào mỗi Chủ Nhật: 9 giờ - 11 giờ
Địa chỉ: 251 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. 

Địa chỉ: A26, TT11, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, Hà Đông,Hà Nội
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 11:00

Địa chỉ: 16A Phan Tôn, Đa Kao, Q.1, Hồ Chí Minh
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 11:00

Địa Chỉ: BE5-6 , 188A2 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q.2, Hồ Chí Minh
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: trưa 2:00 - 4:00

Địa chỉ: 384-386 Chợ Lớn, Phường 11, Q.6, Hồ Chí Minh
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 11:00

Địa chỉ: 16A Phan Tôn, Đa Kao, Q.1, Hồ Chí Minh
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: trưa 1:00 - 3:00

Địa chỉ: BE5-6 , 188A2 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q.2, Hồ Chí Minh
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 11:00

Xin liên hệ số điện thoại 0125 697 0677 (Anh Cả Công) để biết về địa điểm họp
(Please contact Edler Cong at #phone-number to get the information about the
meeting location)
Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 11:00