Các Bài Báo Gần Đây

  Một lời mời từ Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á tới tất cả mọi người để tham gia vào sự phục vụ mỗi ngày trong tháng Mười Hai để #ThắpSángThếGian.
  Chủ Tịch Russell M. Nelson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang đến thăm Các Thánh Hữu và những người khác tại Đông Nam Á từ ngày 17 đến ngày 21 tháng Mười Một năm 2019.
  Các Thánh Hữu tại Việt Nam ‘rất quan trọng đối với tương lai [Giáo Hội], họ là những người tiền phong’ tại đất nước của họ
  Học hỏi từ tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô và học sống như cách Ngài đã sống
  Anh chị Nelsons và Anh chị Christoffersons đã rời Utah cho giáo vụ bảy ngày đến thăm Đông Nam Á này. Các vị lãnh đạo Giáo Hội toàn cầu sẽ đến thăm các quốc gia là cộng đồng sinh sống của khoảng 36.000 tín hữu Giáo Hội.
  Sự phục sự của chúng ta là để giúp những người khác có cơ hội cảm nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh, do đó cho phép họ tự hành động và đi theo con đường giao ước.
  Các vị lãnh đạo tôn giáo toàn cầu này sẽ đến thăm bốn quốc gia trong bảy ngày, với các chuyến đi đến Việt Nam, Cambodia, Singapore và Indonesia, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng Mười Một, năm 2019.
  Giấy chứng nhận chính thức được cấp theo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo