Tìm Thấy Nhiều Hơn Qua Đấng Ky Tô

  Tìm hiểu thêm về Chúa Giê Su Ky Tô—Ngài đã đến từ đâu, Ngài đã sống như thế nào và Ngài có ý nghĩa gì với cuộc sống của anh chị em.
  Tìm Thấy Nhiều Hơn Qua Đấng Ky Tô Tìm hiểu thêm về Chúa Giê Su Ky Tô—Ngài đã đến từ đâu, Ngài đã sống như thế nào và Ngài có ý nghĩa gì với cuộc sống của anh chị em.

  Các Bài Báo Gần Đây

  Bằng cách dựa vào Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong mọi hoàn cảnh.
  Việc tốt nghiệp lớp giáo lý và viện giáo lý sẽ gia tăng khả năng của các em để làm tốt những điều quan trọng nhất mà các sẽ thực hiện trong cuộc sống. Niềm vui thật sự sẽ thuộc về các em!
  Những bài thánh ca và bài ca mới và hiện có từ khắp nơi trên thế giới sẽ được đánh giá và cân nhắc để thêm vào.
  Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo các thay đổi về những tên của một vài trang mạng của giáo hội, các tài khoản truyền thông xã hội và ứng dụng di động.
  Sứ điệp đến từ các vị lãnh đạo của giáo vùng Châu Á
  Những thay đổi về lịch trình các buổi họp ngày Chủ Nhật sẽ được thực hiện trong tháng Một năm 2019
  Việc đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm trong cuộc sống đã ban phước cho tôi như thế nào?
  Đệ nhất cố vấn mới được xướng tên trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi
  Anh Cả Carl B. Cook và Anh Cả Robert C. Gay được xướng tên trong Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi