Chúa Giê Su Ky Tô - Ánh Sáng của Thế Gian

  LTW header

  Anh chị em biết gì về Chúa Giê Su Ky Tô? Anh chị em có muốn tìm hiểu thêm không?

  Giáng Sinh là mùa để kỷ niệm sự sinh ra và cuộc đời của Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế. Ngài là Ánh Sáng của Thế Gian.

  Nếu anh chị em đã là một tín hữu của Giáo Hội và biết ai đó mà anh chị em muốn chia sẻ sứ điệp này và yêu cầu một chuyến viếng thăm bởi những người truyền giáo, xin hãy điền vào mẫu này.

  CHÚA GIÊ SU KY TÔ LÀ AI?


  Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã làm gương cho tất cả chúng ta sống theo, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.


  CHÚA GIÊ SU KY TÔ: VỊ NAM TỬ CỦA THƯỢNG ĐẾ

  Chúa Giê Su là Đấng duy nhất được sinh ra bởi một người mẹ hữu diệt, Ma Ri, và một Đấng Cha bất diệt, Thượng Đế Đức Chúa Cha. Đó là lý do tại sao Chúa Giê Su được gọi là Con Trai Độc Sinh của Thượng Đế. Sự giáng sinh của Chúa Giê Su đã được báo trước bởi các vị tiên tri bởi vì vai trò của Ngài trên thế gian chính là trọng tâm trong kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài.

  SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA GIÊ SU ĐÃ ĐƯỢC CHO BIẾT TRƯỚC THEO NHỮNG CÁCH THỨC KỲ DIỆU.

  Sự giáng sinh của Chúa Giê Su quan trọng đến nỗi các vị tiên tri trong Kinh Thánh đều nói về sự đến của Đấng Mê Si. Sự giáng sinh của Chúa Giê Su cũng được biểu hiệu bởi các thiên sứ (xin xem Lu Ca 2:13) và một ngôi sao mới được thấy trên khắp thế gian (xin xem Ma Thi Ơ 2:2; 3 Nê Phi 1:21). Thượng Đế muốn tất cả mọi người biết rằng Vị Nam Tử của Ngài, Đấng Cứu Rỗi hứa hẹn, đã giáng sinh.

  CHÚA GIÊ SU THỰC HIỆN CÁC PHÉP LẠ.

  Bởi thẩm quyền thiêng liêng của Ngài, Chúa Giê Su đã chữa lành cho người bệnh, cho người mù lòa có thể nhìn thấy, và thậm chí mang người chết trở lại cuộc sống. Quan trọng hơn, Ngài đã chân thành tha thứ loài người vì tội lỗi của họ.

  Sermon on the mount
  Giảng dạy và phục sự người khác

  CHÚA GIÊ SU KY TÔ: ĐẤNG THẦY

  Chúa Giê Su được biết đến là “giáo sư từ Đức Chúa Trời” (Giăng 3:2), và đã dành thời gian trưởng thành của mình để giảng dạy mọi người về các lẽ thật của Thượng Đế qua thánh thư, các bài giảng, và các câu chuyện.

  CHÚA GIÊ SU ĐÃ GIẢNG DẠY CÁC LỆNH TRUYỀN CỦA THƯỢNG ĐẾ.

  Ngài đã dạy phúc âm mới và một luật pháp cao hơn – rằng chúng ta cần phải nhu mì, thương xót, có lòng trong sạch và tha thứ (xin xem Ma Thi Ơ 5:5-8; Mác 6:14-15), rằng chúng ta cần phải luôn cầu nguyện lên Thượng Đế (xin xem Lu Ca 18:1; Ma Thi Ơ 6:5-13), và rằng chúng ta cần phải yêu mến lẫn nhau (Giăng 13:34).

  CHÚA GIÊ SU ĐÃ GIẢNG DẠY CÁCH DUY NHẤT ĐỂ VỀ VỚI THƯỢNG ĐẾ.

  Lời giảng dạy tột bậc của Chúa Giê Su là các anh chị em cùng tất cả mọi người “được sự sống và [anh chị em] được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Bởi đức tin nơi Chúa Giê Su cùng vâng lời giảng dạy của Ngài mà các anh chị em có thể sống cùng Thượng Đế một lần nữa và có được cuộc sống vĩnh cửu.

  CHÚA GIÊ SU KY TÔ: TẤM GƯƠNG

  Là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Chúa Giê Su đã sống một cuộc sống hoàn hảo, không hề có tội lỗi. Điều này đã cho phép Ngài làm tròn vai trò của Đấng Cứu Rỗi, và cũng làm cho cuộc đời Ngài là một hình mẫu hoàn hảo cho tất cả chúng ta.

  CHÚA GIÊ SU LÀ MỘT TẤM GƯƠNG VỀ LÒNG TRẮC ẨN.

  Ta hay nói là hãy yêu thương người khác. Nhưng Chúa Giê Su bày tỏ tình yêu thương với tất cả mọi người.

  CHÚA GIÊ SU LÀ MỘT TẤM GƯƠNG VỀ SỰ THA THỨ.

  Chúa Giê Su đã dạy chúng ta phải tha thứ. Ngay cả lúc Ngài chết trên cây thập tự giá, Chúa Giê Su cũng đã tha thứ, và cho thấy lòng thương xót qua vai trò tột bậc của Ngài là Đấng Cứu Chuộc.

  Miracle with a widow's son

  CHÚA GIÊ SU KY TÔ: ĐẤNG CỨU RỖI CỦA CHÚNG TA

  Tên của Chúa Giê Su theo tiếng Hê Bơ Rơ là Jeshua, có nghĩa là “Đấng Cứu Rỗi”. Như đã được hứa bởi các vị tiên tri, Chúa Giê Su đã làm trọn vai trò này thông qua Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Ngài.

  MỘT ĐẤNG CỨU RỖI CHÚNG TA KHỎI TỘI LỖI.

  Trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, Thượng Đế Đức Chúa Cha đã đặt lên Chúa Giê Su tất cả sự nặng nề và hiểu biết về mọi tội lỗi và những việc làm sai trái từng được loài người biết đến. Chúa Giê Su đã chịu đựng tất cả tội lỗi. Cho tất cả mọi người. Cho anh chị em. Thông qua đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, sự hối cải cá nhân, phép báp têm và tiếp nhận Đức Thánh Linh, các anh chị em có thể nhận được ân điển của Thượng Đế và không còn tội lỗi nữa.

  MỘT ĐẤNG CỨU RỖI CHO CUỘC SỐNG VĨNH CỬU.

  Ngài là Đấng đầu tiên được phục sinh, linh hồn của Ngài tái hợp với thể xác hoàn hảo của Ngài. Và Sự Phục Sinh của Ngài đã mở đường cho chúng ta. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ được phục sinh, giống như Đấng Ky Tô vậy.

  Qua việc biết Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, thấu hiểu những lời giảng dạy của Ngài, làm theo tấm gương hoàn hảo của Ngài bằng cách chịu phép báp têm và tuân theo tất cả các lệnh truyền, cùng chấp nhận Sự Chuộc Tội của Ngài trong cuộc sống của anh chị em để anh chị em có thể bước vào vương quốc của Thượng Đế. Thông qua Chúa Giê Su, anh chị em có thể có “được sự sống và … được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).

  Sứ điệp Thắp Sáng Thế Gian của Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á năm 2019
  Anh chị em sẽ #ThắpSángThếGian như thế nào?