Giáo Hội Loan Báo Về Những Thay Đổi Đối Với Các Kênh Truyền Thông

  Gereja Mengumumkan Perubahan pada Kanal Komunikasi

  Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo các thay đổi về những tên của một vài trang mạng của giáo hội, các tài khoản truyền thông xã hội và ứng dụng di động.

  Các Trang Mạng: Trang mạng chính thức của Giáo Hội sẽ trở thành ChurchofJesusChrist.org. Sự thay đổi này có hiệu lực hôm nay, ngày 5 tháng Ba năm 2019, khi tên miền ChurchofJesusChrist.org bắt đầu điều hướng đến trang chủ LDS.org. Trong các tháng tới, tên miền ChurchofJesusChrist.org sẽ thay thế cho các trang sau đây:

  • LDS.org—sẽ trở thành ChurchofJesusChrist.org
  • MormonNewsroom.org—sẽ trở thành Newsroom.ChurchofJesusChrist.org

  Bởi vì người xem chính của trang Mormon.org là những người bên ngoài Giáo Hội, việc hợp nhất trang này với trang ChurchofJesusChrist, trang chú tâm vào tín hữu, sẽ cần nhiều thời gian hơn.

  Công việc đang được tiến hành để thống nhất và tái cấu trúc tất cả các trang mạng này thành một kinh nghiệm mới, thống nhất hơn và cá nhân hóa hơn dưới tên miền ChurchofJesusChrist.org. Cho tới lúc đó, trang Mormon.org sẽ đổi thành ComeUntoChrist.org.

  Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội: Một vài tài khoản phương tiện truyền thông xã hội của Giáo Hội sẽ củng cố và xuất bản nội dung mà chú tâm đến việc sống theo và chia sẻ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Một nhóm Facebook mới đã được thiết lập để xây dựng cộng đồng và để thông báo tốt hơn tới các cá nhân về các tin tức và cập nhật trong Giáo Hội. Nhóm này được gọi là “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints-Inspiration and News.” Nhóm này được thiết kế để trở thành một nơi cộng đồng và kết nối dành cho các Thánh Hữu Ngày Sau.
  • Tên đăng nhập tài khoản Twitter của Giáo Hội sẽ tiếp tục được gọi là “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” với tên hiển thị là @ChurchNewsroom và sẽ là nguồn tài liệu chính trên phương tiện truyền thông xã hội cho các tin tức từ Giáo Hội.

  Ứng Dụng Di Động: Nhiều ứng dụng di động của Giáo Hội sẽ được đổi tên:

  • LDS Music—sẽ trở thành “Sacred Music”
  • Ứng dụng Thư Viện Phúc Âm sẽ giữ nguyên tên

  Tên Miền Email: Các địa chỉ email của nhân viên và các vị lãnh đạo trung ương của Giáo Hội sẽ bắt đầu sử dụng tên miền @ChurchofJesusChrist.org thay cho tên miền @ldschurch.org hiện tại.

  Vẫn còn nhiều việc phải làm, cụ thể là Giáo Hội đang thực hiện những thay đổi trong các ngôn ngữ trên khắp thế giới. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đề nghị Các Thánh Hữu Ngày Sau và những người khác “kiên nhẫn và nhã nhặn khi các thay đổi được đưa ra.”