Bỏ qua điều hướng chính

Giáo Hội Thông Báo về Sự Cân Bằng Mới giữa việc Giảng Dạy Phúc Âm ở Nhà và trong Giáo Hội

Giáo Hội Thông Báo về Sự Cân Bằng Mới giữa việc Giảng Dạy Phúc Âm ở Nhà và trong Giáo Hội

Chủ Tịch Russell M. Nelson, chủ tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, đã mở đầu Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Lần Thứ 188 của Giáo Hội bằng việc thông báo “một sự cân bằng mới giữa việc giảng dạy phúc âm ở nhà và trong Giáo Hội.” Ông nói đây là một phần của nỗ lực “để củng cố các gia đình và các cá nhân qua kế hoạch đặt trọng tâm vào mái gia đình và được Giáo Hội hỗ trợ để giảng dạy giáo lý, củng cố đức tin và gia tăng sự thờ phượng của cá nhân.”

Ông tiếp tục: “Là Các Thánh Hữu Ngày Sau, chúng ta quen thuộc với ý nghĩ về ‘nhà thờ’ như một điều gì đó xảy ra trong nhà hội của chúng ta, và được sự hỗ trợ bởi những gì xảy ra ở nhà. Chúng ta cần sự điều chỉnh cho mẫu mực này. Đây là lúc mà Giáo Hội đặt mái gia đình làm trọng tâm, và được hỗ trợ bởi những gì diễn ra trong các toà nhà chi nhánh, tiểu giáo khu, và giáo khu.”

Ngay sau lời phát biểu vào sáng thứ Bảy của Chủ Tịch Nelson, Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã ngỏ lời cùng với khán giả toàn cầu và cung cấp chi tiết về những điều chỉnh sắp đến.

Anh Cả Cook nói: “Bắt đầu từ tháng Một năm 2019, lịch trình nhóm họp ngày Chủ Nhật sẽ được điều chỉnh như sau. Buổi họp ngày Chủ Nhật sẽ gồm có một lễ Tiệc Thánh 60 phút tập trung vào Đấng Cứu Rỗi, giáo lễ Tiệc Thánh, và các sứ điệp thuộc linh. Sau thời gian di chuyển đến các lớp học, các tín hữu Giáo Hội sẽ tham dự lớp học kéo dài 50 phút mà thay đổi luân phiên mỗi ngày Chủ Nhật. Trường Chủ Nhật sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Buổi họp Chức Tư Tế, Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư. Các buổi họp Chủ Nhật tuần thứ năm sẽ do vị giám trợ hướng dẫn. Hội Thiếu Nhi sẽ được tổ chức mỗi tuần cùng trong 50 phút này và gồm có giờ ca hát và các lớp học.”

Đi cùng với sự thay đổi này và những thay đổi khác gần đây là bốn mục đích và phước lành như sau:

  • Làm sâu sắc sự cải đạo theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô cùng củng cố đức tin nơi Hai Ngài.
  • Củng cố các cá nhân và gia đình qua một chương trình giảng dạy đặt trọng tâm vào mái gia đình và được Giáo Hội hỗ trợ mà giúp phần vui sống theo phúc âm.
  • Tôn trọng ngày Sa Bát, cùng chú tâm vào giáo lễ Tiệc Thánh.
  • Giúp tất cả con cái của Cha Thiên Thượng ở hai bên bức màn che qua công việc truyền giáo và tiếp nhận các giáo lễ, giao ước cùng các phước lành của đền thờ.

Một bức thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn liệt kê những thay đổi này đã được gửi đến hơn 30. 000 vị lãnh đạo của các giáo đoàn của Giáo Hội trên khắp thế giới, cùng với tài liệu bổ sung.

Một nội dung đính kèm vào lá thư đã cung cấp câu trả lời cho 12 câu hỏi, bao gồm:

  • Chúng ta sẽ nâng cao việc học tập và sống theo phúc âm ở nhà và trong đời sống cá nhân của mình như thế nào?
  • Khuôn mẫu cho các buổi lễ Tiệc Thánh là gì?
  • Lịch trình vào ngày Chủ Nhật cho những tiểu giáo khu và chi nhánh đang chia sẻ cùng một nhà hội là gì?
  • Chúng ta có tổ chức những khóa học tự chọn ở nhà thờ vào ngày Chủ Nhật không?

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ tin tưởng rằng Các Thánh Hữu “sẽ được ban phước một cách phi thường” bởi thay đổi này. Anh Cả Cook có nói: “Ngày Chủ Nhật có thể là ngày học hỏi và giảng dạy phúc âm ở nhà thờ và ở nhà. Khi cá nhân và gia đình tham gia vào các hội đồng gia đình, công việc lịch sử gia đình, phục sự, phục vụ, thờ phượng của cá nhân, và thời gian vui vẻ với gia đình, thì ngày Sa Bát sẽ thực sự là một ngày vui thích.”

Khuôn mẫu hiện tại của Giáo Hội với ba tiếng đồng hồ thờ phượng liên tục vào ngày Chủ Nhật đã bắt đầu từ năm 1980. Trước đó, các buổi họp của Giáo Hội được tổ chức trong suốt ngày Sa Bát và trong tuần.

Chương trình giảng dạy mới được sử dụng cho thiếu nhi, giới trẻ và người thành niên bắt đầu từ tháng Một năm 2019, “Hãy Đến mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình” đã có sẵn bản in, trên trang comefollowme.lds.org, và trong ứng dụng thư viện phúc âm bằng 47 ngôn ngữ.

Thông tin và nguồn tài liệu bổ sung về thông báo ngày hôm nay có sẵn tại trang sabbath.lds.org.

Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ