Làm Một Môn Đồ của Đấng Ky Tô

  Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á

  Trong suốt tháng Mười Hai, các Ky Tô Hữu trên khắp thế giới ăn mừng sự giáng sinh của Chúa Giê Su Ky Tô. Thậm chí trong những đất nước Châu Á mà đa phần không phải là Ky Tô Hữu, chúng ta thấy trưng bày đèn và những lời chúc mừng Giáng Sinh Vui Vẻ. Tuy vậy, nhiều người có ít sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc giáng sinh, cuộc đời và giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi của thế gian, Đấng Mê Si, Chúa Giê Su Ky Tô.

  Những người trong chúng ta đã đến cùng Đấng Ky Tô và đã tiếp nhận giáo lễ báp têm, và đã lập một giao ước để đứng lên làm nhân chứng cho Ngài “bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện.” (Mô Si A 18:9). Trong suốt mùa Giáng Sinh và trong cả năm, tôi mời gọi các anh chị em hãy cân nhắc về tư cách làm môn đồ của mình và cách anh chị em có thể trở thành một nhân chứng tốt hơn cho Cha Thiên Thượng và Vị Nam Từ của Ngài.

  Cố Gắng để Trở Nên giống như Đấng Ky Tô hơn

  Những người thực sự theo Đấng Ky Tô sẽ liên tục cố gắng để trở nên giống như Ngài hơn. Thông qua việc nghiên cứu về cuộc sống của Ngài như được miêu tả trong thánh thư, chúng ta học về các thuộc tính của Ngài, cách Ngài hành động trong những trường hợp khác nhau, và về ước muốn trọn vẹn và kiên định của Ngài để luôn làm theo ý muốn của Cha Ngài.

  Chúa Giê Su phán: “Ai hiểu biết và tuân giữ các mệnh lệnh của ta là người yêu mến ta…” (Giăng 14:21). Tư cách làm môn đồ của chúng ta và tình yêu thương với Chúa Giê Su được biểu hiện qua sự trung tín của chúng ta trong việc giữ các lệnh truyền của Ngài. Khi chúng ta cố gắng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi, kết quả tự nhiên có sẽ là tình yêu thương lớn lao hơn dành cho Ngài và một ước muốn để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong mọi việc.

  Hãy Là một Tấm Gương của Những Người Tin

  Khi tôi phục vụ ở Ấn Độ với tư cách là một chủ tịch phái bộ truyền giáo, Chị Funk và tôi đã để ý đến một truyền thống tuyệt vời. Trong suốt tháng Mười Hai, nhiều Ky Tô Hữu đặt một ngôi sao chiếu sáng ở cửa sổ của nhà họ hoặc phía trước nhà của họ. Đó là một cách để cho người khác thấy rằng họ là những người theo Đấng Ky Tô. Điều này dường như chỉ ra rằng họ, như những người chăn chiên xưa, đã theo ngôi sao và tìm được Chúa Giê Su. Ở một số đất nước và nền văn hoá ở Khu Vực Châu Á, việc đặt một ngôi sao ở cửa sổ nhà mình có thể là không phù hợp. Tuy vậy, cho dù chúng ta sống ở đâu, ánh sáng của đức tin của chúng ta, như được phản chiếu trong vẻ mặt của chúng ta và tấm gương về điều tốt lành có thể là một cờ lệnh mà sẽ thu hút những người khác khi họ thấy chúng ta.

  Trong thánh thư ngày sau, chúng ta là các tín hữu của Giáo hội được chỉ dẫn bởi Thượng Đế: “Hãy đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các ngươi có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia.” (GLGƯ 115:5). Lòng tử tế của chúng ta, sự liêm khiết của chúng ta, sự phục vụ của chúng ta sẽ làm cho những người khác đến với nguồn của điều tốt lành của chúng ta. “Hãy làm gương cho các tín hữu qua lời nói, việc làm, lòng yêu thương, đức tin và đời sống thanh sạch.” (1 Ti Mô Thê 4:12).

  Tìm Kiếm Niềm Vui và Cảm Thấy Biết Ơn cho Kế Hoạch Hạnh Phúc

  Một người cựu truyền giáo lớn tuổi trong Giáo Vùng của chúng tôi dường như lúc nào cũng cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Ông ấy có một số thử thách với sức khoẻ của mình, nhưng ông ấy đã phục vụ rất tốt. Bất kể khi nào tôi hỏi ông ấy như thế nào, ông ấy luôn trả lời theo một cách thức mà phản ánh được niềm vui của mình. Có một lần câu trả lời của ông đã giúp tôi hiểu tại sao ông ấy luôn hạnh phúc. Với sự chân thật, ông ấy nói: “Tôi nghĩ tôi chắc hẳn là đứa con yêu thích của Cha Thiên Thượng. Ngài cứ tiếp tục cho tôi thêm nhiều phước lành. Tôi không hiểu tại sao Ngài

  yêu thương tôi nhiều đến như vậy.”

  Mỗi chúng ta đều được Cha Thiên Thượng yêu thương nhiều hơn chúng ta có thể hiểu được. Trong cuộc sống tiền dương thế, chúng ta đã biết Ngài và yêu thương Ngài. Chúng ta tin cậy kế hoạch Ngài đã cho chúng ta, phần trọng tâm của kế hoạch này là sự chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi A Đam và Ê Va biết về kế hoạch này, họ đã cảm thấy niềm vui lớn lao và giảng dạy kế hoạch này cho các con trai và con gái của họ. (xin xem Môi Se 5: 10-12). Ngày nay, chúng ta cũng cảm thấy niềm vui tương tự khi chúng ta hiểu được kế hoạch này và noi theo Đấng Cứu Rỗi. Như Chủ Tịch Uchtdorf gần đây có làm chứng, “Những người làm cho trái đất thành một nơi tốt đẹp hơn, mỗi một hành động quan tâm và yêu thương, và những ai cố gắng sống một cuộc sống được ban phước lành, thoả mãn, và bình yên của một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô là những người cuối cùng sẽ tìm thấy niềm vui.” 1

  Trong suốt mùa Giáng Sinh này và trong cả năm, chúng ta hãy dâng hoàn toàn và trọn vẹn một món quà lên Đấng Cứu Rỗi, món quà mà Ngài luôn mong ước nhiều nhất – là sự sẵn lòng của chúng ta để noi theo Ngài. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ là ánh sáng cho những người khác, và thậm chí trong những thời gian khó khăn và thống khổ, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên và niềm vui mà đến từ sự hiểu biết và đặt sự tin cậy vào kế hoạch hạnh phúc vĩ đại này.

  Chú Thích: Anh Cả Randy D. Funk

  GHI CHÚ

  1 Dieter F. Uchtdorf, “A Disciple’s Life,” Ensign, tháng Tám năm 2017, 5.