Lễ Tiệc Thánh

  Anh Cả Peter F. Meurs

  Cha mẹ tôi là những tín hữu đầu tiên của Giáo Hội trong một thị trấn nhỏ ở Warrnambool, nước Úc. Trong nhiều năm, các buổi lễ nhà thờ đều được tổ chức trong nhà của gia đình chúng tôi. Chỉ có 15 tới 20 tín hữu trung tín quy tụ vào mỗi ngày Chủ Nhật để dự phần Tiệc Thánh và thờ phượng cùng với nhau. Một vài kỷ niệm đầu tiên của tôi là các cảm xúc đặc biệt về tình yêu thương và sự bình an mà tôi đã cảm nhận được khi còn là một đứa trẻ ở trong các buổi họp đó.

  Vào những dịp mà chỉ có một vài người tham dự chi nhánh, cha tôi đã động viên chúng tôi bằng câu chuyện ngắn sau. Ông nói rằng, vào sáng ngày Chủ Nhật, Cha Thiên Thượng gửi một túi nhỏ các phước lành tới mỗi giáo đoàn của Giáo Hội trên khắp thế giới. Nếu chúng tôi may mắn ở nhà thờ khi chỉ có vài tín hữu, thì chúng tôi sẽ nhận được phần lớn hơn rất nhiều trong các phước lành đó.

  Mặc dù câu chuyện này không hề có điều cơ bản về mặt giáo lý nào, nhưng chúng ta đều có cơ hội được ban phước dồi dào mỗi tuần khi chúng ta tham dự nhà thờ và dự phần Tiệc Thánh. Chúng ta được dạy trong Giáo Lý và Giao Ước rằng: “Để các ngươi có thể giữ cho mình khỏi tì vết của thế gian, các ngươi phải đến nhà nguyện và dâng Tiệc Thánh vào ngày thánh của ta.” Một vài câu tiếp theo sự mặc khải đó thì sử dụng các từ “để niềm vui của các ngươi có thể được trọn vẹn”, “niềm vui và lời nguyện cầu” và “với tấm lòng vui vẻ và gương mặt hớn hở”. 1

  Trong Đại Hội Trung Ương Tháng Mười Năm 2016, tôi đã chia sẻ một sứ điệp có tiêu đề “Tiệc Thánh Có Thể Giúp Chúng Ta Trở Nên Thánh Thiện”. Sứ điệp đó đề ra năm cách mà có thể giúp chúng ta gia tăng sự tác động và phước lành của Tiệc Thánh trong cuộc sống. Trong bài này, tôi chỉ muốn tập trung vào nguyên tắc đầu tiên – Chuẩn Bị Trước.

  Tôi nhớ lại sự hứng khởi và sự mong đợi mà tôi đã cảm thấy trước khi làm phép báp têm. Cha mẹ tôi và những giảng viên Hội Thiếu Nhi đã dạy cho tôi về một Cha Thiên Thượng nhân từ, là Đấng muốn ban phước cho tất cả con cái của Ngài. Họ đã dạy cho tôi về đức tin và sự hối cải và cách thức tôi đã có thể hối cải khi chuẩn bị cho lễ báp têm. Họ đã giúp tôi hiểu rằng qua tình yêu thương và sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô, tôi có thể được thanh sạch và xá miễn khỏi các hậu quả của tội lỗi.

  Chúng ta có thể cảm thấy cùng một niềm vui và sự mong đợi như vậy khi chúng ta chuẩn bị mình mỗi tuần để dự phần Tiệc Thánh. Chúng ta có thể suy ngẫm về tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta, mong muốn của Ngài là ban phước cho chúng ta và giúp chúng ta quay trở lại nơi hiện diện của Ngài. Chúng ta có thể suy ngẫm về sự hy sinh của Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng đã chịu “mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ” thay cho chúng ta và “nhận lấy những sự yếu đuối của [chúng ta] để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót, theo thể cách xác thịt” để Ngài có thể “giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của [chúng ta].” 2

  Có lẽ, sự chuẩn bị quan trọng nhất cho Tiệc Thánh là qua sự hối cải hằng ngày. Đôi khi, chúng ta nghĩ về sự hối cải như là một tiến trình chỉ được dành ra cho tội lỗi nghiêm trọng, là khi chúng ta cần thú tội với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh. Tiệc Thánh nhắc nhở chúng ta rằng sự hối cải là một phần liên tục, bình thường và được trông đợi trong kinh nghiệm trần thế của chúng ta. Sự hối cải cho phép chúng ta dần dần tiến triển.

  Trong mỗi lời tường thuật về bài giảng và giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi, Ngài mời gọi chúng ta và nhắc chúng ta về tầm quan trọng của sự hối cải. Một ví dụ mạnh mẽ là những lời khẩn nài

  của Ngài – “Vì này, ta, Thượng Đế, đã chịu những nỗi đau khổ ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải”. 3

  Chúa đã dạy chúng ta qua Tiên Tri Mô Rô Ni rằng: “Nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường… vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ.” 4

  Khi chúng ta chuẩn bị mình trong cả tuần để có cơ hội thiêng liêng được dự phần Tiệc Thánh, chúng ta có thể mong đợi được trải qua “những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh” nhằm giúp chúng ta hiểu được cách thức, với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi, để tiếp tục trở nên giống Ngài hơn. Sự hối cải trở thành một tiến trình vui thích cho sự thay đổi. Thông qua sự hối cải chân thành, chúng ta không những được xá miễn tội lỗi, mà còn nhận được sự giúp đỡ từ Đấng Cứu Rỗi thấu hiểu và nhân từ, là Đấng, qua kinh nghiệm cá nhân, biết cách giúp đỡ và ban phước cho chúng ta.

  Do đó, qua việc chuẩn bị một cách cẩn thận, chúng ta có thể dự phần Tiệc Thánh với sự bình an và niềm vui. Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, chúng ta có thể lắng nghe một cách cẩn thận những lời cầu nguyện Tiệc Thánh và tái cam kết các giao ước báp têm thiêng liêng của mình và chúng ta có thể một lần nữa nhận được lời hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ thánh hóa chúng ta và giúp chúng ta trên hành trình trở về nhà.

  Tôi biết rằng khi chúng ta tiếp tục chuẩn bị và tham dự đầy đủ trong giáo lễ Tiệc Thánh thiêng liêng này thì điều đó sẽ trở thành sự chú tâm thuộc linh và là điểm sáng trong tuần của chúng ta, và rằng đức tin của chúng ta sẽ được củng cố, và tình yêu thương của chúng ta dành cho Đấng Cứu Rỗi và công việc của Ngài sẽ gia tăng.