Mở Các Cửa Sổ Trên Thiên Thượng – Tiền Thập Phân Và Sự Tự Lực Cánh Sinh

  Anh Cả Peter F. Meurs

  Tôi đã quay lại Melbourne vào tháng Giêng năm 1978 sau khi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Auckland New Zealand. Một năm sau, Maxine và tôi đã làm lễ gắn bó cho thời tại thế và vĩnh cửu ở Đền Thờ New Zealand Hamilton. Trước buổi lễ kết hôn, Maxine đã tốt nghiệp với tư cách là một giáo viên. Tôi lúc đó còn hai năm học để hoàn tất Bằng Kỹ Sư của mình. Là một cặp đôi mới cưới hạnh phúc, chúng tôi đã chuyển tới một căn hộ nhỏ đi thuê. Chúng tôi có một cái nệm bằng xốp trên sàn nhà để làm giường, và một ít thứ khác. Maxine đã chu cấp lo liệu khoản thu nhập của chúng tôi trong hầu hết năm đó cho tới khi con gái xinh đẹp của chúng tôi được sinh ra vào tháng Mười. Sau đó, chúng tôi đã sống bằng một khoản thu nhập eo hẹp trong 15 tháng tiếp theo. Tôi đã đi dạy toán cho học sinh phổ thông trung học và cả hai chúng tôi đều dạy đàn dương cầm. Tôi cũng sửa chữa và làm dịch vụ cho các xe hơi cũ của các tín hữu trong giáo hội và những người thân trong gia đình.

  Chúng tôi đã sử dụng một hệ thống ngân sách bằng phong bì đơn giản để quản lý tiền bạc của mình. Phong bì đầu tiên là để tiền thập phân. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của Chúa và đặt vào đó 10% số tiền kiếm được vào trong phong bì này. Chúng tôi còn có các phong bì khác để dành cho của lễ nhịn ăn, thuê nhà, dịch vụ chung, thức ăn và chi tiêu khác. Chúng tôi đã sống một cách đơn giản và hạnh phúc. Với sự giúp đỡ và các phước lành của Chúa mà chúng tôi đã luôn xoay xở được đủ khoản thu nhập cho các nhu cầu của mình.

  Việc làm đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp là làm cho công ty dầu mỏ Esso. Maxine và tôi vẫn nhớ cảm giác khi chúng tôi nhận được chi phiếu lương đầu tiên của tôi. Mặc dù khoản thu nhập mới tốt nghiệp của tôi là khiêm tốn, chúng tôi đã có thể tiết kiệm để mua thêm đồ đạc cho gia đình đang phát triển của mình. Khi chúng tôi nhìn lại những năm tháng mới kết hôn, chúng tôi nhận ra các phước lành đáng kể đã trút xuống khi chúng tôi nhớ tới luật thập phân thiêng liêng. Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta luật thập phân bởi vì Ngài yêu thương chúng ta và muốn ban phước cho chúng ta. Khi chúng ta đặt sự tin tưởng nơi Ngài, và trả lại chỉ một phần mười của sự gia tăng mà Ngài đã ban phước chúng ta, Ngài có thể giúp chúng ta sống được với các phương tiện của chúng ta.

  Thông qua vị tiên tri Ma La Chi, Chúa đã tuyên phán:

  “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” 1

  Các quỹ tiền thập phân luôn được sử dụng cho các mục đích của Chúa—để xây dựng và bảo trì đền thờ và nhà thờ, để hỗ trợ công việc truyền giáo, để cung ứng Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý cho các tín hữu của Giáo Hội, để tiến hành công việc của Chúa trên khắp thế gian.

  Chủ Tịch Henry B. Eyring đã dạy rằng có ba cách thức mà Chúa ban phước chúng ta khi chúng ta đóng tiền thập phân trung thực:

  “Truớc hết, khi chúng ta đóng tiền thập phân cho Giáo Hội, thì Cha Thiên Thượng trút xuống các phước lành lên chúng ta. Bất cứ ai đóng tiền thập phân trọn vẹn một cách kiên định đều biết rằng điều đó là có thật. Các phước lành đôi khi là thuộc linh và đôi khi là vật chất. Các phước lành này được ban cho trong kỳ định của Chúa và tùy theo điều gì Ngài biết là tốt nhất cho chúng ta…

  Thứ hai, tất cả những ai trong chúng ta đã đóng tiền thập phân trọn vẹn một cách kiên định đều cảm thấy tự tin hơn trong việc cầu vấn Thượng Đế về điều mà chúng ta và gia đình mình cần…

  Thứ ba, những người đóng tiền thập phân đều cảm thấy tình yêu thương của họ đối với Thượng Đế và đối với tất cả con cái của Thượng Đế gia tăng.” 2

  Vợ tôi và tôi hân hoan được chỉ định tới khu vực tuyệt vời này của Châu Á. Chúng tôi biết rằng rất khó khăn để có đủ tiền bạc cho các nhu cầu thiết yếu cơ bản. Việc đóng tiền thập phân không bao giờ là về việc có đủ tiền để đóng. Việc đó luôn là về việc có đủ đức tin. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta tin cậy nơi Chúa và đặt ưu tiên trước nhất là đóng tiền thập phân thì Ngài sẽ ban phước và hỗ trợ chúng ta theo những cách thức kỳ diệu.

  Chú thích: Anh Cả Peter F. Meurs

  ______________________________

  GHI CHÚ

  1 Ma La Chi 3:10

  2 Henry B. Eyring, “Các Phước Lành của Tiền Thập Phân,” Liahona, Tháng Sáu năm 2011, 5.