Bỏ qua điều hướng chính

Buổi tối với Vị Sứ Đồ, Anh Cả Stevenson tại Hà Nội

Buổi tối với Vị Sứ Đồ, Anh Cả Stevenson tại Hà Nộị

Sứ Đồ Gary E. Stevenson sẽ có buổi họp đặc biệt devotional vào ngày thứ Tư, 14/3, lúc 19g tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, và phát sóng trực tiếp đến các chi nhánh phía Nam.

[Xem thêm về Sứ Đồ Gara E.Stevenson]