Chủ Tịch Thomas S. Monson

  Monson-BW
  Anh chị em sẽ nhớ điều gì nhất về Chủ Tịch Monson? Hãy chia sẻ kỷ niệm và lời chia buồn của anh chị em trên trang Facebook chính thức của Chủ Tịch Monson.
  blog-post
  Blog Post Năm bài học ông đã dạy mà dẫn đến niềm vui trong cuộc hành trình.

  “Chúng ta là bàn tay của Chúa ở nơi đây trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài. Ngài trông cậy vào mỗi người chúng ta.”

  THOMAS S. MONSON

  Người Tôi Tớ Tận Tụy của Chúa

  Vào ngày 16 tháng Mười, năm 1963, Thomas Spencer Monson, ở tuổi 36, đã đứng trên bục tại Đại Thính Đường Salt Lake Tabernacle trong đại hội trung ương. Khi mới được kêu gọi phục vụ suốt đời với tư cách là một thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, là người trẻ nhất trong 53 năm, ông đã đưa ra lời chứng ngôn của mình rằng: “Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống, thưa các anh chị em của tôi. Không có thắc mắc nào trong tâm trí tôi cả. Tôi biết rằng đây là công việc của Ngài.”

  Xem bài nói chuyện đại hội trung ương đầu tiên của ông. Ở tuổi 36, Thomas S. Monson là người trẻ nhất từng được kêu gọi vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ trong 53 năm.

  “Kinh Nghiệm Đẹp Đẽ Nhất trong Đời”

  Cuộc đời của ông, không chỉ những năm phục vụ trong các nhóm túc số cao nhất của Giáo Hội, còn được ghi dấu bởi sự chú tâm luôn luôn tới những người túng thiếu. Trong hơn 50 năm, Chủ Tịch Monson đã tìm đến để giải cứu những người cô đơn, mất mát, không được quan tâm, và không được thừa nhận. Ông cho đi chiếc áo đang mặc và giày đang mang; ông dành vô số thời gian với các góa phụ và những người ở các trung tâm bảo trợ và bệnh viện; ông mang lại sự an ủi và khích lệ đến những người đang thất vọng, thiếu đức tin, hoặc ở xa gia đình; ông chia sẻ bản tính vui vẻ của mình với bất kỳ ai trên con đường của mình; và làm cho giới trẻ vui thích khi ông ngọ nguậy tai của mình. [Xem Thêm]

  Tommy Monson lúc niên thiếu
  Tommy Monson lúc niên thiếu, con trai đầu tiên của G. Spencer và Gladys Condie Monson.

  Những Sự Khởi Đầu Khiêm Tốn

  Thomas Spencer Monson sinh ngày 21 tháng Tám, năm 1927, là con trai đầu tiên và là đứa con thứ hai của G. Spencer và Gladys Condie Monson. Ông lớn lên ở khu phía tây Salt Lake City, Utah, trong thời kỳ Đại Suy Thoái ở Hoa Kỳ. Chủ tịch Monson có lẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng ông là một bé trai điển hình và rằng vào thời niên thiếu, ông có làm những việc làm tốt song song với những trò tinh nghịch mà đôi khi đưa đến việc bị khiển trách. [Đọc câu chuyện đời ông]

  Gia đình Monson lúc trẻ
  Gia đình Monson lúc trẻ gồm có Ann, Tom, Clark, Thomas S., và Frances Monson trong những năm 1960.
  Vợ chồng Chủ Tịch Thomas S. Monson
  Vợ chồng Chủ Tịch Thomas S. Monson và Chị Frances Monson đã cùng nhau đi nhiều nơi và phục vụ với nhau trong gần 65 năm trước khi bà qua đời vào năm 2013.

  “Ông ấy được tín hữu và người ngoại đạo yêu mến như nhau bởi cách sống của ông thật sự giống như Đấng Ky Tô. Trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su ở Na Xa Rét ‘đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước, … vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.’ Chủ Tịch Monson đã khắc ghi tấm gương ấy trong tấm lòng và đã làm y như vậy.”

  HEIDI SWINTON, NGƯỜI VIẾT TIỂU SỬ
  Người viết tiểu sử Heidi Swinton liên hệ một câu chuyện từ tiểu sử của Chủ Tịch Thomas S. Monson.

  Những Lời Giảng Dạy của một Vị Tiên Tri

  Chủ Tịch Monson thường chia sẻ các câu chuyện cá nhân để dạy về những nguyên tắc quan trọng trong đại hội trung ương. Xem bộ sưu tập các bài nói chuyện đại hội trung ương trước đây của Chủ Tịch Monson.

  bắt tay với một cậu bé
  Chủ Tịch Thomas S. Monson bắt tay với một cậu bé tại phiên họp chiều thứ Bảy của đại hội trung ương, ngày 5 tháng Mười, năm 2013.

  “‘Hãy yêu người lân cận mình’ thì còn hơn là một lẽ thật thiêng liêng. Đó là một mẫu mực cho sự hoàn hảo.”

  THOMAS S. MONSON
  Tôi biết rằng kinh nghiệm đẹp đẽ nhất
  “Tôi biết rằng kinh nghiệm đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này là cảm nhận được sự thúc giục của Ngài khi Ngài hướng dẫn chúng ta trong công việc đang tiến triển của Ngài.” —Thomas S. Monson

  Sơ Lược về Tiểu Sử

  • Ông sinh ngày 21, tháng Tám, năm 1927, tại Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ.

  • Đã phục vụ trong Hải Quân Trù Bị Hoa Kỳ.

  • Học ngành kinh doanh tại trường đại học University of Utah.

  • Kết hôn với Married Frances Johnson vào ngày 7 tháng Mười, năm 1948, tại Đền Thờ Salt Lake.

  • Được kêu gọi là một giám trợ ở tuổi 22, một cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu ở tuổi 27, và một chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Canada ở tuổi 31.

  • Trở thành một Vị Sứ Đồ vào năm 1963 ở tuổi 36—là Vị Sứ Đồ trẻ nhất được kêu gọi kể từ năm 1910.

  • Lấy được bằng cao học ngành quản trị kinh doanh trong khi phục vụ với tư cách một Vị Sứ Đồ.