Câu Chuyện Cải Đạo: Cuộn Băng Cát-xét

  image

  Tôi nhớ rằng mình đã tìm kiếm trong nhiều năm cho một điều gì đó vĩ đại hơn những điều tôi có thể nghĩ đến và trông thấy được. Tôi đã trở nên quá quen thuộc với việc sống dựa vào kinh nghiệm của bản thân, nhưng tôi lại cảm thấy trống rỗng và rời rạc với những điều mình đang làm.

  Nhiều bạn đồng nghiệp của tôi là những Thánh Hữu Ngày Sau tích cực, và một ngày nọ một trong số họ đã chia sẻ một cuộn băng cát-xét với tôi về Sự Chuộc Tội. Nó đã nằm im trong xe của tôi hàng tuần cho đến khi tôi có một chuyến đi và quên mang theo nhạc như thường lệ. Thế nên tôi đã bật cuộn băng ấy lên và bắt đầu lắng nghe. Tôi đã có được cảm giác bình an và yên lòng nhất chưa từng có. Cảm giác đó thật mạnh mẽ và không thể nào nhầm lẫn được. Ngày hôm đó tôi biết được rằng tôi có một Cha Thiên Thượng đầy tình yêu thương luôn quan tâm đến tôi và đã gửi Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đến để cho chúng ta thấy những đường lối tốt đẹp hơn và cứu chúng ta ra khỏi sự trống trải của thế gian này. Không lâu sau đó, tôi phục vụ truyền giáo cho những người Việt Nam sống ở Úc và có những trải nghiệm ngọt ngào với những con người đầy tình yêu thương và rộng lượng này.

  Đó đã là 12 năm về trước và kể từ đó tôi vẫn tiếp tục thấy được bàn tay của Ngài trong cuộc sống của tôi thông qua sự hướng dẫn thầm lặng mà tôi nhận được, và qua nhiều những phước lành tôi có được trong cuộc sống của mình, cũng như những kiến thức tôi nhận được thông qua Thánh

  Linh khi tôi cố gắng hiểu các thánh thư và những kinh nghiệm của bản thân thông qua một thấu kính thuộc linh.

  Tất cả những điều này có được là nhờ vào sự hiểu biết đúng và chính xác về cách thức mà Thánh Linh và Sự Chuộc Tội hoạt động, mà sự hiểu biết này đã được phục hồi qua Joseph Smith, người đã được Thượng Đế chọn để mang Giáo Hội của Ngài trở lại trên trái đất, giống như Giáo Hội đã được Ngài thành lập khi Ngài ở đây. Mặc dù Joseph Smith không còn sống nữa, nhưng những vị tiên tri tại thế và những người nam và nữ thánh thiện đã được chọn qua Thánh Linh để lãnh đạo Giáo Hội để những lời giảng dạy quan trọng của Ngài có thể sống mãi mãi.

  Tôi tin rằng Sách Mặc Môn là một phép lạ và là một quyển sách đặc biệt mà Thượng Đế ban cho để giúp dẫn dắt chúng ta trở về với Ngài và để giảng dạy chúng ta về Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Không có cách nào mà quyển sách này có thể tồn tại nếu những điều tôi nói ở trên không phải là sự thật. Và tôi đã cảm nhận được và đã thấy được rằng những điều này là sự thật.

  Tôi biết rằng chúng ta có thể hiểu bản thân của mình và lý do chúng ta ở trên trái đất này nhờ vào phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Có những lời giảng dạy mà có sẵn cho chúng ta chỉ có ở Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, nơi có thể mang lại những phước lành và sự hiểu biết vĩ đại. Những điều đã xảy ra trước thế gian này bắt đầu và những điều sẽ xảy ra sau khi thế gian này kết thúc, tại sao chúng ta lại có gia đình, tại sao lại có nỗi đau khổ và cũng có niềm hạnh phúc lớn lao cũng như điều khác nữa đều có thể được giải thích. Tôi mời gọi tất cả hãy tìm đến Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài lắng nghe các anh chị em, cho các anh chị em sự bình an, và trả lời những câu hỏi thông qua thánh thư và Thánh Linh là Đấng giao tiếp trực tiếp đến tấm lòng và tâm trí của các anh chị em.