Các Phước Lành của Đền Thờ

  Các Phước Lành của Đền Thờ

  Các phước lành của đền thờ đều quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Để cho tất cả mọi người đều có thể nhận được các phước lành của Đền Thờ, Chúa đã cung cấp một cách thức để chúng ta có thể giúp đỡ những người không có phương tiện để đến đền thờ. Vào năm 1992, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn thiết lập Quỹ Trợ Cấp Chung cho Người Tham Dự Đền Thờ nhằm trợ giúp các tín hữu từ những khu vực bị thiệt thòi về mặt kinh tế trên thế giới đến tham dự đền thờ. 1 Mục đích của quỹ này là mong muốn các tín hữu nhận được các giáo lễ của riêng họ càng sớm càng tốt. Mới đây, Quỹ Trợ Cấp cho Người Tham Dự Đền Thờ đã được chấp thuận để sử dụng cho việc giúp đỡ một người thân trong gia đình cùng tham dự đền thờ với một người trong gia đình sẽ nhận lễ thiên ân. Quỹ này được hỗ trợ bởi các khoản hiến tặng từ các tín hữu tình nguyện ban phát các phương tiện tài chính để giúp đỡ anh chị em đồng tín hữu của mình. Ngoài sự đóng góp này còn có các khoản tiền thập phân và của lễ nhịn ăn rộng rãi. Đây thật sự là một cử chỉ đầy tin kính, tràn đầy tình anh em, tận tụy, bác ái, yêu thương, khi các tín hữu dâng hiến các của lễ thiêng liêng lên Thượng Đế thay cho những người khác. Các tín hữu nào cần sự trợ giúp từ Quỹ Trợ Cấp cho Người Tham Dự Đền Thờ đều được khuyến khích liên lạc với các vị lãnh đạo chức tư tế địa phương của họ.

  Trong đền thờ, chúng ta có thể tìm thấy Thượng Đế và biết rằng Ngài hằng sống nhờ sự hiện diện của Ngài và chúng ta đến gần với Thánh Linh hơn thông qua việc thực hiện các giáo lễ thiêng liêng. Chúa đã mặc khải rằng “… sự hiện diện của ta sẽ ở đó, vì ta sẽ vào đó, và tất cả những kẻ nào có tấm lòng thanh khiết sẽ vào đó và sẽ trông thấy Thượng Đế.”2 Ngoài ra, trong các giáo lễ chức tư tế, chúng ta thấy “quyền năng của sự tin kính được thể hiện” 3 mà cho phép chúng ta cơ hội để đến gần Thượng Đế hơn.

  Chúng ta càng nhận được nhiều ánh sáng và sự hiểu biết hơn từ các phước lành của đền thờ thì chúng ta sẽ càng được gia tăng về khả năng để phân biệt rõ hơn giữa lẽ thật và điều lầm lỗi và sẽ gia tăng khả năng của chúng ta để tìm đến Thượng Đế. Chủ tịch Boyd K. Packer khuyến khích chúng ta nên đi đền thờ để cho đầu óc được sáng suốt để chúng ta có thể thấy rõ hơn. “Tại đền thờ, những hạt bụi xao lãng dường như lắng đọng, màn sương mù và khói mù dường như tan đi, cũng như chúng ta có thể “thấy” những điều chúng ta không thể thấy trước đó và tìm ra cách thức để vuợt qua những điều phiền toái mà chúng ta đã không biết trước đó…. Các phước lành ở nơi đó sẽ không bị giới hạn với sự phục vụ đền thờ của chúng ta. Chúng ta sẽ được ban phước trong tất cả các công việc làm của mình.”4

  Chủ tịch Thomas S. Monson khẳng định rằng việc tham dự đền thờ giúp đỡ chúng ta trong những thử thách của cuộc sống hàng ngày: “Khi các anh chị em và tôi đi đến ngôi nhà thánh của Thượng Đế, nếu ghi nhớ các giao ước chúng ta lập ở bên trong đền thờ, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chịu đựng mọi thử thách và khắc phục mọi cám dỗ. Trong chốn thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy bình an; chúng ta sẽ được đổi mới và được củng cố.” 5

  Các phước lành của việc tham dự đền thờ mang đến cho chúng ta quyền năng để khắc phục những thử thách trên trần thế và biến những thử thách đó thành những cơ hội cho các phước lành và chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu. Việc dự phần vào các giáo lễ và lập các giao ước giúp chúng ta thánh hóa cả người sống lẫn người chết.

  Chủ tịch Gordon B. Hinckley nói: “Cũng giống như Đấng Cứu Chuộc đã phó mạng sống của Ngài để hy sinh thay cho tất cả loài người, và khi làm như thế, Ngài đã trở thành Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, chúng ta cũng làm giống như vậy, trong một phạm vi nhỏ, khi chúng ta tham dự vào việc làm thay cho người chết trong đền thờ, chúng ta trở thành những cứu tinh cho những người đã chết là những người không có cách nào để phát triển trừ phi một điều gì đó được thực hiện thay cho họ bởi những người còn sống trên thế gian.” 6

  Anh Cả Jeffrey R. Holland đã chia sẻ kinh nghiệm này về sự hy sinh của các thánh hữu tận tụy ở Nam Mỹ là những người quyết tâm tham dự vào việc thờ phượng trong đền thờ: “Giáo Khu Punat Arenas Chile là giáo khu cực nam của Giáo Hội trên hành tinh này… Đối với Các Thánh Hữu Punta Arenas thì chuyến xe đò khứ hồi đi đến Đền Thờ Santiago là 6.759 cây số. Đối với một cặp vợ chồng thì chỉ riêng phí tổn di chuyển cho việc đi đền thờ là đến 20 phần trăm lợi tức hàng năm của họ ở địa phương. Xe đò chỉ đủ chỗ cho 50 người, nhưng vào mỗi chuyến đi có 250 người khác đến để tham dự một buổi họp cầu nguyện với họ buổi sáng trước khi họ đi… để chỉ cùng hát, cầu nguyện và khuyến khích những người [sắp] đi đền thờ.”7

  Mặc dù không phải tất cả các kinh nghiệm đều gây ấn tượng sâu sắc, nhưng mỗi sự hy sinh cá nhân để tham dự đền thờ đều sẽ mang lại các phước lành đã được hứa. ■

  Chú thích: Anh Cả Chi Hong (Sam) Wong

  _________________________________

  Ghi Chú:

  1. https://www.lds.org/liahona/2012/03/fund-helps-members-worldwide-receive-temple-blessings?lang=eng.

  2. GLGƯ 97:16.

  3. Xin xem GLGƯ 84:19-20.

  4. Boyd K. Packer, “Đền Thờ Thánh,” Liahona, tháng Mười năm 2010, 35.

  5. Thomas S. Monson, “Đền Thờ Thánh – Ngọn Hải Đăng cho Thế Gian,” Liahona, tháng Năm năm 2011, 93.

  6. Gordon B. Hinckley, “Những Lời Nhận Xét Bế Mạc,” Liahona, tháng Mười Một năm 2004, 105.

  7. Jeffrey R. Holland, “Hãy Cứ Ở Trong Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2004, 31.

  Cebu Temple