Thắp sáng thế gian

  Thắp sáng thế gian

  Hãy chiếu sáng thế gian trong mùa Giáng Sinh năm nay. Kể từ khi một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời thành Bết La Hem, Giáng Sinh bắt đầu trở nên một mùa của ánh sáng, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê Su Ky Tô là ánh sáng của thế gian. Cùng nhau, chúng ta có thể mừng cho sự ra đời của Ngài bằng cách làm cho thế gian này thành một nơi sáng sủa hơn. Mọi điều chúng ta cần làm là noi theo Ngài - cuộc sống Ngài, tấm gương Ngài và những lời giảng dạy của Ngài. Khi làm vậy, chúng ta có thể giúp Thắp Sáng Thế Gian!

  Vui lòng theo đường dẫn sau để xem đoạn video giúp anh chị em hiểu thêm về sứ điệp này của chúng tôi:

  https://www.mormon.org/christmas/light-the-world?play=hero

  'Hãy làm theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô. Chia sẻ ánh sáng của Ngài và phục vụ như Ngài đã phục vụ'

  Trong những ngày tới, hãy cùng Thắp Sáng Thế Gian bằng những việc tử tế và sự phục vụ.

  Để có ý tưởng và cảm nhận rõ hơn cho một việc làm ý nghĩa mỗi ngày, mời anh chị em theo dõi các đoạn video sau: https://www.youtube.com/channel/UCqFHuNGmWUzaWAQFanMNpmg/videos