Chọn Đức Tin

  Chọn Đức Tin

  “Tương lai của đức tin của các anh chị em không phải là tình cờ mà là do các anh chị em chọn.”1 Với câu nói đó làm đề tài cho nguyên tắc của ông, Anh Cả Neil L. Andersen đã đưa ra một bài giảng đầy soi dẫn tại Đại Hội Trung Ương vào tháng 10 năm 2015 về tầm quan trọng của việc chọn đức tin.

  Ông giải thích rằng “Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô không phải là một thứ gì đó nhẹ lâng lâng, lơ lửng trên không trung. Đức tin không tình cờ đến với chúng ta, hoặc ở lại với chúng ta bởi quyền thừa kế. ... Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là một ân tứ từ thiên thượng mà sẽ đến khi chúng ta chọn để tin.” 2

  Chọn đức tin có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chọn thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, tuân theo các lệnh truyền của Ngài và tin cậy vào quyền năng của Sự Chuộc Tội của Ngài để cứu rỗi chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là chọn sự hối cải hơn là sự kiêu ngạo và bướng bỉnh.

  Khi chọn đức tin, điều quan trọng là chúng ta có một sự hiểu biết đúng đắn về nguyên tắc đầu tiên này của phúc âm. Chúng ta biết ơn Tiên Tri Joseph Smith về Các Bài Giảng Về Đức Tin (Lectures on Faith) đầy soi dẫn và toàn diện của ông. Trong bài giảng này, được đưa ra cho các vị lãnh đạo Giáo Hội ban đầu là những người đã tham dự 'Trường của các tiên tri', Tiên Tri Joseph Smith đã dạy rằng có ba nguyên tắc cơ bản cần thiết cho bất cứ người nào có lý trí và thông minh để thực hành đức tin nơi Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử dẫn đến sự sống và sự cứu rỗi:

  1. Khái niệm rằng Thượng Đế thực sự hiện hữu,

  2. Những khái niệm đúng về đặc tính, sự hoàn hảo, và các thuộc tính của Thượng Đế, và 

  3. Một sự hiểu biết thực sự rằng cuộc sống mà một người theo đuổi là theo đúng ý muốn của Thượng Đế.3

  youth-reading-true-to-the-faith-559393-print.jpg

  Một thanh niên đang học sách “Trung thành với Đức Tin”

  Một thanh niên đang học sách “Trung thành với Đức Tin”

  Khái niệm rằng Thượng Đế thực sự hiện hữu

  Khái niệm rằng Thượng Đế thực sự hiện hữu

  Đây là điều kiện cơ bản nhất và có lẽ là dễ nhất trong số cả ba điều kiện. Tất cả mọi Ky Tô hữu tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Chúa Giê Su Ky Tô. Các tín hữu của hầu hết tất cả các tôn giáo lớn khác cũng tin vào sự hiện hữu của một Thượng Đế hay một Đấng Tối Cao.

  Những khái niệm đúng đắn về đặc tính, sự hoàn hảo và các thuộc tính của Thượng Đế

  Những khái niệm đúng đắn về đặc tính, sự hoàn hảo và các thuộc tính của Thượng Đế

  Điều kiện thứ hai này phân biệt Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô với tất cả các giáo hội và tôn giáo khác trên thế giới. Joseph Smith đã nhìn thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Chúa Giê Su Ky Tô trong Khải Tượng Thứ Nhất.4 Ông đã vài lần được Đấng Cứu Rỗi, các vị tiên tri thời Cựu Ước và các nhân vật thiên thượng khác hiện đến giảng dạy cho ông về thiên tính và các thuộc tính của Thiên Chủ Đoàn.5 Nhờ vào những mặc khải hiện đại ngày nay nên các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô có sự hiểu biết đúng đắn và trọn vẹn nhất về “đặc tính, sự hoàn hảo và các thuộc tính” của Thượng Đế Đức Chúa Cha và con trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

  Việc không có sự hiểu biết đúng đắn về các thuộc tính của Thượng Đế có thể ngăn cản một người không tin tưởng vào Thượng Đế và củng cố đức tin mạnh mẽ nơi Ngài. Một số người không tin vào Kinh Thánh và do đó, không tin vào Ky Tô giáo, vì họ nghĩ rằng Đức Giê Hô Va, Thượng Đế của thời Cựu Ước, là một Thượng Đế vô tâm đã truyền lệnh rằng hết thảy các quốc gia, kể cả phụ nữ và trẻ em phải bị giết chết.6 Điều này là không đúng sự thật vì Đức Giê Hô Va trong thời Cựu Ước cũng là một Thượng Đế như Chúa Giê Su Ky Tô trong thời Tân Ước. Mặc dù chúng ta phải chờ cho một ngày trong tương lai để hoàn toàn hiểu được một số mệnh lệnh của Thượng Đế, nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giê Su là một Thượng Đế đầy nhịn nhục, kiên nhẫn và nhân từ. 7

  Khi tôi gặp phải những khó khăn và thử thách gay go riêng, thì chính là chứng ngôn mà tôi có  về thiên tính của Thượng Đế - rằng Ngài biết tất cả mọi điều và tình yêu thương của Ngài dành cho tôi là vô hạn - đã nâng đỡ tôi trong suốt thời gian tăm tối và tự nghi ngờ của tôi.

  quote-monson-love-1222300-print.jpg

  “Tình yêu thương của Thượng Đế luôn ở đó cho chúng ta, dù chúng ta có cảm thấy xứng đáng hay không. Nó chỉ đơn giản luôn ở đó.” - Chủ tịch Thomas S. Monson.

  “Tình yêu thương của Thượng Đế luôn ở đó cho chúng ta, dù chúng ta có cảm thấy xứng đáng hay không. Nó chỉ đơn giản luôn ở đó.” - Chủ tịch Thomas S. Monson.

  Một sự hiểu biết thực sự rằng cuộc sống mà một người theo đuổi là đúng theo ý muốn của Thượng Đế

  Một sự hiểu biết thực sự rằng cuộc sống mà một người theo đuổi là đúng theo ý muốn của Thượng Đế

  Tôi rất có ấn tượng đối với cách thức mà việc áp dụng của ba nguyên tắc cơ bản hoặc điều kiện mà Joseph Smith liệt kê đã đi từ toàn cầu đến một nhóm người và cuối cùng, đến cá nhân. Điều kiện thứ nhất để tin vào sự hiện hữu của một Thượng Đế đã hầu như được chấp nhận trong số những người mộ đạo. Điều kiện thứ hai chỉ hoàn toàn có sẵn và được chấp nhận bởi một nhóm người có nghĩa là các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

  Trong điều kiện thứ ba, Joseph đã dạy rõ về sự cần có nỗ lực từ mỗi cá nhân.8 Điều kiện này đặc biệt nói đến nỗ lực cá nhân của mỗi tín hữu để mang cuộc sống của người ấy đến sự hòa hợp với ý muốn của Thượng Đế. Hòa hợp với ý muốn của Thượng Đế có nghĩa là phải ở nơi nào Thượng Đế muốn chúng ta ở (ví dụ, bằng cách phục vụ truyền giáo toàn thời gian), làm những điều Thượng Đế muốn chúng ta làm (ví dụ, bằng cách chấp nhận những sự kêu gọi từ các vị giám trợ của chúng ta), và nói những điều Thượng Đế muốn chúng ta nói (ví dụ, bằng cách mở miệng của mình ra để chia sẻ phúc âm).

  Một người cố ý phạm tội, hoặc không cố gắng hối cải tội lỗi của mình, thì không thể nuôi dưỡng loại đức tin cần thiết để khắc phục những thử thách vốn có trên trần thế.

  Việc chọn đức tin đòi hỏi quyết tâm và sức mạnh liên tục. Sa Tan biết quyền năng và ảnh hưởng của đức tin gia tăng trên dân giao ước của Thượng Đế và nó sẽ cố gắng hết sức để cản trở chúng ta khi chúng ta chọn đức tin. Muốn có được sức mạnh để chọn đức tin, chúng ta cần phải siêng năng làm ít nhất ba điều này:

   1. Siêng năng cầu nguyện và đọc thánh thư hàng ngày.

   2. Trung thành tuân thủ và gìn giữ ngày Sa Bát được thánh trong nhà và ở nhà thờ. Đặc biệt chú trọng đến việc dự phần Tiệc Thánh của Chúa mỗi ngày Chủ Nhật để tưởng nhớ tới Ngài.

  3. Bảo đảm rằng vai trò môn đồ của chúng ta phải tập trung vào “Chúa Giê Su Ky Tô”. Anh Cả Boyd K. Packer đã vài lần chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn về “Viên Ngọc và Cái Hộp”9 nhằm cảnh báo các tín hữu Giáo Hội có thể đôi khi quá mải mê với nhiều chương trình và sinh hoạt trong Giáo Hội đến nỗi chúng ta mất tập trung vào “cội rễ và cuối cùng của đức tin”10 chính là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

  Trong Phiên Họp Chủ Nhật của Đại Hội Trung Ương tháng 4 năm 2016, Chủ Tịch Monson đã đưa ra một sứ điệp ngắn. Trong sứ điệp đó, ông đã khuyên rằng “chúng ta chọn xây đắp bên trong mình một đức tin lớn lao và mạnh mẽ mà sẽ là sự bảo vệ hiệu quả nhất của chúng ta để chống lại các kế hoạch của kẻ nghịch thù---một đức tin thực sự, loại đức tin mà sẽ hỗ trợ và củng cố ước muốn của chúng ta để chọn điều đúng. ... Khi suy ngẫm về những quyết định chúng ta chọn trong cuộc sống của mình mỗi ngày---cho dù đó là lựa chọn này hay lựa chọn khác---nhưng nếu chọn Đấng Ky Tô, thì chúng ta sẽ chọn điều đúng.11

  nhưng nếu chọn Đấng Ky Tô, thì chúng ta sẽ chọn điều đúng.

  Tôi biết rằng việc chọn đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô sẽ luôn luôn là đúng. Đức tin của chúng ta sẽ phát triển mỗi lần chúng ta chọn đức tin. Đức tin đó sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh để đối phó với tất cả mọi khó khăn và thử thách trong đời sống. Khi chọn đức tin, chúng ta cũng sẽ tìm thấy bình an và hạnh phúc.

  Nếu tiếp tục chọn đức tin, thì khi ở cuối đời mình, chúng ta có thể nói như Phao Lô đã nói: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó.”12 ■

  Lời chú thích: Anh Cả Leonard Woo

  GHI CHÚ

  1 Neil L. Andersen, “Đức Tin Không Đến Một Cách Tình Cờ mà là Do Chúng Ta Chọn,” Liahona hoặc Ensign, tháng Mười Một năm 2015, 65.

  Liahona hoặc Ensign

  2 Như trên.

  3 Xin xem Joseph Smith, Lectures on Faith (1985), 38.

  Lectures on Faith

  4 Xin xem Joseph Smith Lịch Sử 1:16-17.

  5 Để có ví dụ, xin xem Joseph Smith Lịch Sử 1:17-20; 1:68-74; Giáo Lý và Giao Ước 110.

  6 Xin xem 1 Sa Mu Ên 15:3.

  7 Xin xem 2 Phi E Rơ 3:9.

  8 Xin xem Joseph Smith, Lectures on Faith (1985), 38-48.

  Lectures on Faith

  9 Xin xem Boyd K. Packer, “The Cloven Tongues of Fire,” Liahona hoặc Ensign, tháng Năm năm 2000, 7; https://www.lds.org/ensign/2000/05/the-cloven-tongues-of-fire.

  Liahona hoặc Ensign

  10 Xin xem Hê Bơ Rơ 12:2

  11 Xin xem Thomas S. Monson, “Những Sự Lựa Chọn,” Liahona or Ensign, tháng Năm năm 2016, 86; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  Liahona or Ensign

  12 Xin xem 2 Ti Mô Thê 4:7-8.