Đại Hội Giáo Hạt Tháng Mười Một 2015 với Anh Cả Funk

    Đại Hội Giáo Hạt Tháng Mười Một 2015 với Anh Cả Funk

    Buổi Đại Hội Giáo Hạt diễn ra tại chi nhánh Thảo Điền Hồ Chí Minh vào thứ bảy và chủ nhật các ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2015 với sự chủ tọa của Anh Cả Funk, là người kế nhiệm Anh Cả Gong trong cương vị Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á. Trong kì đại hội, Anh Cả Funk và Chị Funk đã tổ chức huấn luyện cho các lãnh đạo chi nhánh và tổ chức bổ trợ. Mục đích của các buổi huấn luyện là giúp đỡ các tín hữu tăng trưởng đức tin, và biết cách tổ chức các buổi họp hội đồng một cách hiệu quả. Anh Cả Funk nhấn mạnh vào việc tưởng nhớ đến Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô qua việc tham dự giáo lễ Tiệc Thánh. Buổi Đại Hội được truyền trực tiếp cho các tín hữu Hà Nội.


    Anh Cả Funk được tán trợ là thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào ngày 06 tháng 04 năm 2013. Lúc đó, ông đang là Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo Bangalore Ấn Độ. Ông cũng từng phục vụ ở nhiều vị trí như giám trợ, cố vấn, chủ tịch giáo khu, và thầy bảy mươi giáo vùng. Anh Cả Funk và Chị Funk đến từ Utah, và họ có 6 người con.