Lịch Phát Lại Đại Hội Trung Ương Lần Thứ 187 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

  Lịch Phát Lại Đại Hội Trung Ương Lần Thứ 187 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

  Chúng tôi kính mời các anh chị em tín hữu và bạn bè cùng chúng tôi tham dự buổi phát sóng lại Đại Hội Trung Ương lần thứ 187 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

  Xin truy cập vào địa chỉ sau để xem đại hội bằng tiếng Việt: '' c='' ch='' chi='' href='https://www.lds.org/general-conference/2017/04?lang=vie&cp=vie-vn' i='' lang='vie</a' lucida='' ng='' nh='' sans='' sau='' strong='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' t='' y=''>Tại thành phố '' lucida='' sans='' strong='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:'>:

  '' c='' ch='' chi='' href='https://www.lds.org/general-conference/2017/04?lang=vie&cp=vie-vn' i='' lang='vie</a' lucida='' ng='' nh='' sans='' sau='' strong='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' t='' y=''>3 chi nhánh gồm Hà Nội, Hà Đông và Long Biên sẽ xem chung với nhau.

  '' font-size:='' lucida='' m:='' n='' sans='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' trung='' u='' ul=''> 

  '' lucida='' n='' ng:='' p='' sans='' style='margin: 0px 0px 2rem 0.75in; color: rgb(119, 119, 119); font-family:'>'' c='' ch='' chi='' href='https://www.lds.org/general-conference/2017/04?lang=vie&cp=vie-vn' i='' lang='vie</a' lucida='' ng='' nh='' sans='' sau='' strong='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' t='' y=''>Phiên họp chiều: 12:00 - 14:00

  '' c='' cho='' font-size:='' lucida='' n='' nh='' p='' sans='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' ul=''> 

  '' lucida='' n='' ng:='' p='' sans='' style='margin: 0px 0px 2rem 0.75in; color: rgb(119, 119, 119); font-family:'>'' c='' ch='' chi='' href='https://www.lds.org/general-conference/2017/04?lang=vie&cp=vie-vn' i='' lang='vie</a' lucida='' ng='' nh='' sans='' sau='' strong='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' t='' y=''>Phiên họp chiều: 12:00 - 14:00

  '' i='' lucida='' n='' ng:='' p='' sans='' style='margin: 0px 0px 2rem; color: rgb(119, 119, 119); font-family:' trung=''>'' c='' ch='' chi='' href='https://www.lds.org/general-conference/2017/04?lang=vie&cp=vie-vn' i='' lang='vie</a' lucida='' ng='' nh='' sans='' sau='' strong='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' t='' y=''>Tại thành phố Hồ Chí Minh:

  '' chi='' chung='' i='' lucida='' n='' nh='' p='' sans='' style='margin: 0px 0px 2rem; color: rgb(119, 119, 119); font-family:' xem=''>'' c='' ch='' chi='' href='https://www.lds.org/general-conference/2017/04?lang=vie&cp=vie-vn' i='' lang='vie</a' lucida='' ng='' nh='' sans='' sau='' strong='' style='color: rgb(119, 119, 119); font-family:' t='' y=''>Địa điểm: 16A Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, tp HCM.