Hội Thảo Hỗ Trợ Người Xây Dựng Chi Nhánh Trở Về

  Buổi Hội Thảo là nơi mọi người được gắn kết bởi cùng những nỗi bận tâm và chia sẻ những kinh nghiệm để giải quyết chúng. Ảnh bởi Deborah Coffey

  Hội Thảo Hỗ Trợ Người Xây Dựng Chi Nhánh Trở Về

  Thời gian: thứ Bảy tuần thứ ba của tháng

  Địa điểm: Chi nhánh Tân Sơn Nhất

  Đối tượng: Những người xây dựng chi nhánh trẻ tuổi đã trở về

  Thời gian cho công việc phục vụ với tư cách là người xây dựng chi nhánh (viết tắt XDCN) thường là điểm sáng trong cuộc sống của những người nam và nữ trẻ tuổi. Những kinh nghiệm họ có chuẩn bị họ cho giai đoạn trưởng thành trong những cách thức đầy quyền năng. Họ có những kỹ năng lãnh đạo và sự tự tin, và họ học biết cách hoạch định, tổ chức, chuẩn bị, cùng lập và giữ những mục tiêu. Họ học biết cách nương dựa nơi Chúa cho những sự chỉ dẫn và mặc khải liên tục.

  Khi họ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiều người gặp những khó khăn đáng kể. Họ phải suy ngẫm những câu hỏi như: Tôi nên làm công việc gì? Tôi có nên đi học không? Làm sao tôi có đủ tiền học? Khi nào là thời điểm đúng cho tôi để kết hôn? Ở đâu tôi có thể tìm được người đúng để kết hôn?

  Đôi khi một người XDCN trở về có lẽ cảm thấy rằng họ đang mất đi một số kỹ năng và sức mạnh mà họ đã đạt được trong công việc phục vụ trọn thời gian. Họ có lẽ cảm thấy lạc lối, hoang mang và kể cả trầm cảm.

  Chi nhánh Tân Sơn Nhất tổ chức các buổi Hội Thảo cho Người XDCN Trở Về miễn phí để giúp với những nỗi lo lắng này. Khi tụ họp lại với cùng mối quan tâm, những người XDCN trở về có thể chia sẻ với nhau và được nhắc nhở về các kỹ năng mà sẽ hướng họ trên con đường đến thành công.

  Các buổi hội thảo bao gồm các chủ đề như: bảo vệ nền tảng phúc âm; các mục tiêu SMART (thông minh) và việc lập kế hoạch; xây dựng các mối quan hệ của sự tin cậy; đức tin và việc đưa ra quyết định; tự lập; và vượt qua những sự đối nghịch.

  Các buổi hội thảo dành cho những người xây dựng chi nhánh trở về được tổ chức vào ngày thứ Bảy của tuần thứ ba mỗi tháng. Tất cả những người xây dựng chi nhánh trở về và người phối ngẫu của họ nếu muốn tham dự, vui lòng đăng ký với Ông Coffey qua email coffeyof9@gmail.com.