Hội Thảo Tự Lập

  Buổi Hội Thảo Tự Lập về chủ đề quản lí tiền bạc: cách thức lập ngân sách chi tiêu. Ảnh bởi Deborah Coffey

  Hội Thảo Tự Lập

  Thời gian: 19 giờ - 20 giờ 30 mỗi thứ Năm tuần thứ tư của tháng

  Địa điểm: Chi nhánh Tân Sơn Nhất

  Đối tượng: Tất cả những ai quan tâm đến việc tự lập

  Tự lập là một nguyên tắc mà tác động đến mọi mặt cuộc sống chúng ta - về thế tục, thuộc linh, cảm xúc, thể chất, và xã hội. Khi chúng ta tự lập về tài chính, chúng ta có thể tự tin trong việc chu cấp cho bản thân và gia đình. Chúng ta có đủ tiền cho mọi điều mình cần và cho vài điều mình muốn. Việc tự lập về thuộc linh giúp chúng ta có chứng ngôn mạnh mẽ và có thể phục vụ trong Giáo Hội với niềm vui. Khi tự lập về thể chất, chúng ta khỏe mạnh cân đối và có thể giữ cho bản thân cùng các thành viên trong gia đình có sức khỏe tốt. Và việc tự lập về xã hội mang lại cách thức để giao thiệp tốt với những người khác, cách kết bạn, và cách để luôn có thái độ vui vẻ với những người xung quanh.

  Nhằm mục đích giảng dạy những kỹ năng và nguyên tắc này, Hội Thảo Tự Lập được tổ chức hàng tháng tại chi nhánh Tân Sơn Nhất. Các buổi hội thảo này chỉ có duy nhất vào Thứ Năm của tuần thứ tư mỗi tháng, lúc 7:00 giờ tối. Những người tham dự học hỏi lẫn nhau và tương tác với nhau. Tất cả các buổi hội thảo đều miễn phí và mở ra cho tất cả mọi người.

  Một trong những chủ đề quan trọng nhất là làm sao để quản lí tiền bạc một cách khôn ngoan. Sự ổn định tài chính là chìa khóa cho sự hòa hợp trong nhà. Những người tham dự học cách lập ngân sách, giải quyết nợ nần, và để riêng tiền để gửi vào các khoản tiết kiệm. Bằng việc sống trong phạm vi mình kiếm được, chúng ta đã đặt được một chân lên mảnh đất an toàn cho bản thân và gia đình.

  Có lẽ quan trọng hơn hết là chúng ta học những nguyên tắc chính yếu mà sẽ dẫn đến sự tự lập trong mọi mặt cuộc sống:

  1. Thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô

  2. Sử dụng thời gian khôn ngoan

  3. Vâng lời

  4. Quản lí tiền

  5. Công việc: nhận trách nhiệm

  6. Giải quyết vấn đề

  7. Trở thành một, làm việc với nhau

  8. Giao tiếp: thỉnh cầu và lắng nghe

  9. Kiên trì

  10. Cho thấy tính liêm chính

  11. Tìm kiếm sự học hỏi và giáo dục

  12. Chú tâm vào công việc, tiếp nhận các quy địn