Hy Vọng Về Tình Yêu Thương của Gia Đình Vĩnh Cửu

  Hy Vọng Về Tình Yêu Thương của Gia Đình Vĩnh Cửu

  Trong tất cả các ân tứ Cha Thiên Thượng nhân từ ban cho con cái của Ngài, ân tứ lớn lao nhất là cuộc sống vĩnh cửu (xin xem GLGƯ 14:7). Ân tứ đó là để sống mãi mãi trong gia đình ở nơi hiện diện của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Quý của Ngài. Chỉ ở vương quốc cao nhất trong số các vương quốc của Thượng Đế, là vương quốc thượng thiên, thì những mối ràng buộc đầy yêu thương của cuộc sống gia đình mới tiếp tục.

  Tất cả chúng ta đều hy vọng có được niềm vui khi sống trong các gia đình tràn đầy tình yêu thương. Đối với một số người trong chúng ta, đó là một cảm giác chúng ta chưa bao giờ cảm thấy—một cảm giác mà chúng ta biết là có nhưng chưa nhận thấy. Chúng ta có thể đã thấy điều đó trong cuộc sống của những người khác. Đối với những người khác, tình yêu thương gia đình dường như có thật và quý báu hơn khi cái chết chia lìa chúng ta với một đứa con, một người mẹ, người cha, người anh em, chị em, hoặc một người ông bà nội ngoại nhân từ và yêu dấu.

  Tất cả chúng ta đều đã cảm thấy niềm hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể một lần nữa cảm thấy ảnh hưởng ấm áp của người thành viên trong gia đình mà chúng ta yêu thương rất nhiều và giờ đây vô cùng mong muốn được ôm chặt một lần nữa.

  Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta biết rõ tấm lòng của chúng ta. Mục đích của Ngài là để ban cho chúng ta hạnh phúc (xin xem 2 Nê Phi 2:25). Và vì thế Ngài ban cho ân tứ là Vị Nam Tử của Ngài để niềm vui về những mối ràng buộc gia đình tiếp tục mãi mãi có thể thực hiện được. Bởi vì Đấng Cứu Rỗi đã cắt đứt dây trói buộc của sự chết, nên chúng ta sẽ được phục sinh. Bởi vì Ngài chuộc tội lỗi cho chúng ta, nên chúng ta có thể, qua đức tin và sự hối cải, trở nên xứng đáng với vương quốc thượng thiên, là nơi mà gia đình có thể được ràng buộc với nhau vĩnh viễn trong tình yêu thương.

  Đấng Cứu Rỗi gửi Tiên Tri Ê Li đến với Joseph Smith để phục hồi các chìa khóa của chức tư tế (xin xem GLGƯ 110). Từ các chìa khóa này dẫn đến quyền năng gắn bó, mang đến ân tứ quý báu nhất của Thượng Đế dành cho các con cái của Ngài—đó là cuộc sống vĩnh cửu trong các gia đình được ràng buộc với nhau vĩnh viễn.

  Đó là một lời đề nghị mà mỗi người con của Thượng Đế đến thế gian này có thể thỉnh cầu. Một phần ba con cái linh hồn của Ngài đã chối bỏ lời đề nghị này trong thế giới linh hồn. Vì thiếu đức tin rồi sau đó là cuộc nổi loạn công khai, họ đã chọn không bao giờ biết đến niềm vui về ân tứ của Cha Thiên Thượng về gia đình vĩnh cửu.

  Đối với những ai trong chúng ta đã vượt qua thử thách quan trọng trong thế giới linh hồn tiền dương thế, và vì thế đã hội đủ điều kiện để nhận được thể xác hữu diệt, sự lựa chọn để có được cuộc sống vĩnh cửu vẫn là phụ thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta được ban phước tìm được phúc âm phục hồi, thì chúng ta có thể chọn để lập và tuân giữ các lệnh truyền với Thượng Đế, là điều giúp chúng ta hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Khi chúng ta kiên trì đến cùng và tiếp tục trung tín, Đức Thánh Linh sẽ xác nhận niềm hy vọng và sự tin tưởng của chúng ta rằng chúng ta đang ở trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, để được sống vĩnh viễn với gia đình trong vương quốc thượng thiên.

  Đối với một số người, niềm vui vĩnh cửu đó có thể dường như là một niềm hy vọng yếu ớt hoặc thậm chí một niềm hy vọng đang phai mờ. Các bậc cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình có thể đã có những sự lựa chọn dường như làm cho họ không hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Các anh chị em thậm chí có thể tự hỏi không biết mình đã hội đủ điều kiện qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô chưa.

  Có lần một vị tiên tri của Thượng Đế đã đưa ra cho tôi một lời khuyên mà làm cho tôi cảm thấy bình an. Tôi sợ rằng những sự lựa chọn của người khác có thể làm cho gia đình chúng tôi không thể được ở cùng với nhau vĩnh viễn. Ông ấy nói, “Anh đang lo lắng về vấn đề sai lầm. Anh cứ sống xứng đáng với vương quốc thượng thiên, rồi những dàn xếp trong gia đình sẽ tuyệt vời hơn anh có thể tưởng tượng được.”

  Đối với tất cả những ai có kinh nghiệm cá nhân hoặc hôn nhân hay con cái—hoặc không có chồng/vợ hay con cái—mà lại từ bỏ hy vọng của họ về cuộc sống vĩnh cửu, thì tôi xin đưa ra lời chứng của tôi: Cha Thiên Thượng biết và yêu thương anh chị em với tư cách là con cái linh hồn của Ngài. Khi anh chị em còn sống với Ngài và Vị Nam Tử của Ngài trong tiền dương thế, Hai Ngài đã đặt vào lòng anh chị em niềm hy vọng anh chị em có về cuộc sống vĩnh cửu. Với quyền năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô đang có hiệu lực và Đức Thánh Linh hướng dẫn, anh chị em có thể cảm thấy vào lúc này và sẽ cảm thấy trong thế giới mai sau tình yêu thương gia đình mà Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài vô cùng mong muốn anh chị em nhận được.

  Tôi làm chứng rằng khi anh chị em sống xứng đáng với vương quốc thượng thiên, thì lời hứa tiên tri rằng “những dàn xếp trong gia đình sẽ tuyệt vời hơn anh có thể tưởng tượng được” sẽ thuộc về anh chị em.


  Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

  Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

  Vào lúc bắt đầu, hãy cân nhắc việc kể cho những người mà anh em giảng dạy về một giây phút mà anh em đã biết ơn về niềm hy vọng về gia đình vĩnh cửu. Mời họ suy ngẫm những lúc họ cảm thấy biết ơn về các gia đình vĩnh cửu. Hỏi xem họ có muốn chia sẻ không. Sau đó anh em có thể mời họ nghĩ đến những cách để cải thiện và sống xứng đáng hơn với vương quốc thượng thiên để cho lời hứa tiên tri về “những dàn xếp trong gia đình … tuyệt vời hơn anh chị em có thể tưởng tượng được” có thể thuộc về họ.

  Giới Trẻ

  Chia Sẻ Hạnh Phúc Vĩnh Cửu

  Chia Sẻ Hạnh Phúc Vĩnh Cửu

  Một trong những điều tuyệt vời nhất về phúc âm là sự hiểu biết về kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta có cơ hội tuyệt vời để được ở cùng với gia đình mình trong thời vĩnh cửu. Sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta có được hy vọng bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy choáng ngợp bởi thế gian. Chủ tịch Eyring dạy, “Cha Thiên Thượng của chúng ta biết tấm lòng của chúng ta. Mục đích của Ngài là để ban cho chúng ta hạnh phúc (xin xem 2 Nê Phi 2:25). Và vì thế Ngài ban cho ân tứ là Vị Nam Tử của Ngài để niềm vui về những mối ràng buộc gia đình tiếp tục mãi mãi có thể thực hiện được. … Đó là một lời đề nghị mà mỗi người con của Thượng Đế đến thế gian này có thể thỉnh cầu.”

  Phước lành đó áp dụng cho những người trong chúng ta hiện đang sống và những người đã qua đời—nhưng chỉ nhờ sự giúp đỡ của chúng ta mà thôi. Các tổ tiên của chúng ta hiện đang ở trong thế giới linh hồn, đang chờ chúng ta chuẩn bị tên của họ để các giáo lễ đền thờ có thể được thực hiện thay cho họ. Nhưng đôi khi có thể khó để làm công việc đền thờ cho họ. Chúng ta có thể quá bận rộn, hoặc là chúng ta có thể sống quá xa đền thờ để có thể đến đó thường xuyên.

  older-sister-playing-little-brother-babysitting_1752782.jpg

  May thay, có những cách thức khác mà chúng ta có thể giúp đỡ tổ tiên của mình, như công việc lịch sử gia đình, công việc lập dữ liệu chỉ mục lịch sử gia đình, hoặc trông em để cho cha mẹ đi đền thờ. Bằng cách giúp đỡ, chúng ta phục vụ Chúa  mang hy vọng về gia đình vĩnh cửu đến những người ở bên kia bức màn.


  Thiếu Nhi

  Thiếu Nhi

  Gia Đình Là Vĩnh Cửu

  Gia Đình Là Vĩnh Cửu

  Nhờ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và sự phục hồi các chìa khóa chức tư tế, nên chúng ta có thể sống vĩnh viễn với gia đình của mình! Các em yêu thích điều gì về gia đình của mình? Tuân theo những chỉ dẫn sau đây để làm cái dây xích bằng giấy này nhằm ca ngợi gia đình các em.

  august-2016-liahona-magazine-mormon_1764792-page-001.jpg
  1. Gấp một miếng giấy làm đôi hai lần để làm thành một miếng giấy dài.
  2. Vẽ hình một người đang giơ hai bàn tay lên với tới những nếp gấp.
  3. Cắt hình người đó ra. Đừng cắt chỗ hai bàn tay chạm vào những nếp gấp.
  4. Mở miếng giấy ra. Viết hoặc vẽ điều gì các em yêu thích về mỗi người trong gia đình.
  5. Dùng băng keo dán những dây xích lại với nhau nếu các em có một gia đình đông người!

  © 2016 do Intellectual Reserve, Inc. Giữ mọi bản quyền. In tại Hoa Kỳ. Phê chuẩn bản tiếng Anh: 6/16. Phê chuẩn bản dịch: 6/16. Bản dịch First Presidency Message, August 2016. Vietnamese. 12868 435