Phái Bộ Phục Vụ Hà Nội Việt Nam

    Phái Bộ Phục Vụ Hà Nội Việt Nam

    Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa  Giê Su Ky Tô thông báo thành lập Phái Bộ Phục Vụ Hà Nội Việt Nam (PBPV). Phái Bộ Hà Nội Việt Nam sẽ được thiết lập từ Phái Bộ Phnôm Pênh Campuchia, vốn nơi quản lý những người xây dựng chi nhánh phục vụ bằng ngôn ngữ Việt tại Việt Nam. Chủ Tịch Lewis Hassell, đang phục vụ tại Hà Nội, thuộc Phái Bộ Phnôm Pênh Campuchia, sẽ lãnh đạo PBPV mới này. Sự thành lập PBPV Hà Nội Việt Nam mang lại chìa khóa cho việc rao giảng phúc âm (được giao cho vị chủ tịch phái bộ), và sẽ là phước lành về thuộc linh lớn lao cho các tín hữu khi họ sẽ được củng cố về đức tin qua sự giảng dạy của những người xây dựng chi nhánh trẻ tuổi. Bên cạnh đó, công việc hành chính của Giáo Hội tại VIệt Nam cũng được hỗ trợ nhanh chóng hơn. Thông thường, PBPV mới sẽ chính thức hoạt động vào ngày 01 tháng 07 của năm, nhưng với PBPV tại Việt Nam, chúng ta được chấp thuận để đi vào hoạt động sớm nhất có thể. Thông tin này được các tín hữu Việt Nam và bạn bè khắp nơi đón nhận với niềm hân hoan phấn khởi cho sự phát triển của Giáo Hội và cơ hội chia sẻ phúc âm đang được mở rộng.