Bỏ qua điều hướng chính

Lịch Phát Lại Đại Hội Trung Ương Thường Niên Lần Thứ 188,  tháng Tư năm 2018

Lịch Phát Lại Đại Hội Trung Ương Bán Niên Lần Thứ 188,  tháng Tư năm 2018

Chúng tôi kính mời các anh chị em tín hữu và bạn bè cùng chúng tôi tham dự buổi phát sóng lại Đại Hội Trung Ương Thường Niên lần thứ 188 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi khuyến khích các anh chị em chuẩn bị với những câu hỏi và lắng nghe một cách thành tâm để tìm ra lời giải đáp khi các vị tiên tri tại thế đưa ra lời khuyên dạy và hướng dẫn.

Sau đây là lịch phát sóng lại Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018 của các chi nhánh ở Giáo Hạt Hà Nội và Giáo Hạt Thành Phố Hồ Chí Minh:


Giáo Hạt Hà Nội


ha noi

Giáo Hạt Thành Phố Hồ Chí Minh


hcm