Bỏ qua điều hướng chính

Thắp Sáng Thế Gian

'Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.'

Ma Thi Ơ 10:8

'Ta khát, các ngươi đã cho ta uống.'

Ma Thi Ơ 25:35

'Vậy, trong ngày Sa Bát có phép làm việc lành.'

Ma Thi Ơ 12:12

'Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.'

Ma Thi Ơ 22:39

'Phải hiếu kính cha mẹ ngươi.'

Ma Thi Ơ 15:4

'Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.'

Ma Thi Ơ 7:1

'Hãy để con trẻ đến cùng ta.'

Mác 10:14

'Hãy yêu kẻ thù nghịch, ban phước cho kẻ nguyền rủa ngươi, đối tốt với kẻ ghét ngươi, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.'

Ma Thi Ơ 5:44

'Ta đau, các ngươi thăm ta.'

Ma Thi Ơ 25:36

'Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.'

Giăng 5:39

'ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta.'

Ma Thi Ơ 25:35

'Phước cho những kẻ than khóc.'

Ma Thi Ơ 5:4

'Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ.'

Ma Thi Ơ 7:12

'Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.'

Ma Thi Ơ 6:21

'Phước cho những kẻ hay thương xót.'

Ma Thi Ơ 5:7

'Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta.'

Ma Thi Ơ 25:36

'Các ngươi hãy thường cùng nhau nhóm họp.'

3 Nê Phi 18:22

'Các ngươi tha lỗi cho người ta.'

Ma Thi Ơ 6:14

'Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ.'

Ma Thi Ơ 5:12

'Sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.'

Lu Ca 12:15

'Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn.'

Ma Thi Ơ 25:35

'Những gì các ngươi trông thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm theo.'

3 Nê Phi 27:21

'Ta bị tù, các ngươi viếng ta.'

Ma Thi Ơ 25:36

'Các ngươi phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn.'

3 Nê Phi 18:15