Bỏ qua điều hướng chính

Chi Nhánh Hà Nội

Chi Nhánh Hà Nội

Mở Google Map

Chỉ Đường: Trên đường dọc Sông Tô Lich (đường Nguyễn Khang), gần cầu Tô Lịch, rẽ trái ở đường Trung Yên 3. Rẽ phải Trung Yên 9. Nhà Thờ bên phải (Nhà Số 2).

Trở lại trang địa điểm