Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

86a

Một Thiên Sứ Đến Với Joseph Smith

(An Angel Came to Joseph Smith)

1. Một thiên sứ đến với ông Joseph 
Smith, Và từ lòng đất, lấy 
lên quyển sách thiêng liêng được giấu nơi 
này, Một quyển sách thiêng liêng.

2. Quyển sách ấy nói đến dân xa xưa 
kia, Được bàn tay Chúa dẫn 
dắt, lướt sóng qua bao đại dương hãi 
hùng Để đến đất bình an.

3. Dân Nê Phi với các dân La Man 
xưa, Và những ai biết đến 
Chúa, đã có an bình khi vâng theo 
Ngài, Quyển sách nói như thế.

4. Giờ đây tôi đã có sách thiêng để 
đọc, Và tôi thông hiều giáo 
lý, Đức Chúa Cha yêu thương chúng ta 
nhiều Dù ở khắp mọi nơi.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>