Âm Nhạc cho Trẻ Em

  Âm Nhạc cho Trẻ Em

  62

  Đẹp Thay Đấng Cứu Rỗi (Bài Ca của Thập Tự Quân)

  (Beautiful Savior (Crusader's Hymn)

  1. Xinh thay ánh thái dương 
  xinh hơn là ánh trăng. 
  Và ánh sao lung linh chiếu trên cao; 
  Giê Su rực rỡ hơn. 
  Giê Su trong sáng hơn. 
  Mang yêu thương đến ban cho muôn người.

  (Điệp khúc:)
  Đẹp thay Đấng Cứu Rỗi! Là Chúa của thế gian! 
  Con của Thượng Đế, Con của Người! Tôi sẽ ca ngợi vinh quang Chúa,
  Xin ca khen và tôn vinh Chúa muôn đời! và mãi mãi!

  2. Xinh thay bao cánh đồng 
  xinh hơn bao cánh rừng.
  Thơm ngát hương tỏa lan khắp chốn hoa xuân; 
  Giê Su xinh đẹp hơn. 
  Giê Su thanh cao hơn, 
  Ngài khiến kẻ khổ đau được vui mừng. 
  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>