Âm Nhạc cho Trẻ Em

  Âm Nhạc cho Trẻ Em

  158

  Dám Làm Điều Tốt

  (Dare to Do Right)

  64

  1.Làm điều ngay lành, làm điều thiện chân.
  Các em có việc làm mà người khác không đương.
  Thực hiện việc làm này một cách thật dũng cảm.
  Sứ thiên lặng ngắm ghi lại điều ta đã làm.
   
  (Điệp khúc:)
  Hãy dám, dám làm điều tốt.
  Dám, hãy dám làm điều tốt,
  dam lành, làm điều chân thật.
   
   2.Làm điều ngay lành, làm điều thện chân.
  Đừng vững trong lẽ thật là điều ta chọn theo,
  như một anh hùng và tranh chiến cho đến chết.
  Sống đúng theo đức tin, làm điều ngay lành.
  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>