Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc cho Trẻ Em

Âm Nhạc cho Trẻ Em

192

Mái Gia Đình

(Home)

1. Mái gia đình là tấm lòng 
yêu thương tha thiết với nhau.
Nối vòng tay gắn bó vĩnh cữu 
nồng nàn đến khắp mọi người.

2. Mái gia đình nơi có cha 
vững vàng, khôn ngoan, chân thành. 
Có mẹ hiền với các đứa con 
cùng nhau chia sẻ tình thương.

3. Mái gia đình nơi Đức Cha, 
ngự trên cao nơi thiên thượng
Hướng dẫn ta lối sống thẳng ngay 
và yêu thương ta nhiệt thành. 

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>