Âm Nhạc cho Trẻ Em

  Âm Nhạc cho Trẻ Em

  192

  Mái Gia Đình

  (Home)

  1. Mái gia đình là tấm lòng 
  yêu thương tha thiết với nhau.
  Nối vòng tay gắn bó vĩnh cữu 
  nồng nàn đến khắp mọi người.

  2. Mái gia đình nơi có cha 
  vững vàng, khôn ngoan, chân thành. 
  Có mẹ hiền với các đứa con 
  cùng nhau chia sẻ tình thương.

  3. Mái gia đình nơi Đức Cha, 
  ngự trên cao nơi thiên thượng
  Hướng dẫn ta lối sống thẳng ngay 
  và yêu thương ta nhiệt thành. 

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>