Âm Nhạc cho Trẻ Em

  Âm Nhạc cho Trẻ Em

  104

  Tôi Yêu Thích Những Ngày Sinh Nhật Của Tôi

  (I Like My Birthdays)

  1.Sinh nhật là ngày tôi hằng yêu thích; 
  Mỗi năm đến mang niềm vui chan hòa. 
  Trông chờ khi lên tám tuổi có Phép 
  Báp Têm ban cho sung sướng vô ngần.

  2.Muốn được Báp Têm như là Giê Su
  Bởi người nắm chức tư tế chân thật.
  Tuân luật thiêng liêng do từ nơi Chúa,
  Tất nhiên tôi sẵn sàng muốn thi hành.

  3.Khi nào tay đặt trên đầu ban phước, 
  Ấy là Thánh Linh được ban cho mình.
  Nếu thật lòng tôi chú tâm để ý,
  Phước ơn sẽ được ban xuống khi cần. 

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>