Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc cho Trẻ Em

Âm Nhạc cho Trẻ Em

4

Tôi Từng Sống Trên Thiên Thượng

(I Lived in Heaven)

1. Ngày xưa sống ở nơi thiên thượng lâu rất lâu, thật như thế;
Tại nơi đấy yêu thương tràn đầy giữa những ai mà ta biết. 
Rồi cha chúng ta trên trời đề ra kế hoạch đầy thông sáng, 
Về trái đất và mọi sự cứu rỗi vĩnh cửu cho trần gian. 

2. Rồi Cha phán ra cần người nặng tình yêu thương và nhân ái
Chịu hy sinh đời mình đặng mọi người có thể về Thiên giới.
Một kẻ khác cũng xin đi đặng dành lấy vinh quang của Chúa
Giê Su nói rằng 'Ngài hãy truyền phái con vinh quang thuộc Cha'

3. Giê Su cố nhiên đã được chọn là Đấng Mê Si cao quý
Ngài chiến thắng sự gian tà và cái chết qua danh hiển thánh, 
Ngài ban chúng ta hy vọng cuộc đời mới nơi ngày mai đó
Nhà của chúng ta trên trời nơi Cha Thiên Thượng trông chờ ta. 

  trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>