Âm Nhạc cho Trẻ Em

  Âm Nhạc cho Trẻ Em

  7

  Cảm Tạ Cha Yêu Dấu

  (I Thank Thee, Dear Father)

  61

  1. Cảm tạ Cha yêu dấu, ở trên chốn Thiên Cung Ngài.
  Vì lòng nhân ái cùng sự thương xót với bao tình thương.
  Cảm tạ Cha cho con nhà cửa ở với cha mẹ hiền,
  bạn tốt với tất cả những phước lành hướng nơi dây.

  2.Xin Cha dìu con, giúp dạy con biết yêu thương người
  Cùng lưu ý những lời chi bảo tốt của mẹ cha.
  Trong danh Giê Su Christ là Đấng mến yêu con nhiều.
  Cầu khẩn Đức Chúa Cha ban ân lành cho con luôn.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>