Âm Nhạc cho Trẻ Em

  Âm Nhạc cho Trẻ Em

  150b

  Tôi Muốn Dâng Lên Chúa Phần Mười Tiền Của Tôi

  (I want to Give the Lord My Tenth)

  1.Tôi muốn dâng lên Chúa Thánh phần mười tiền, của tôi rất ít oi.
  Nó nhắc nhở chúng ta mang ơn Ngài về ân tứ chúng ta nhận

  2.Ngài ban cho ta thế giới xinh đẹp. Dù phần mười của tôi ít.
  Nó cho thấy đức tin chân thành của tôi nơi Chúa của vạn vật. 

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>