Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  78

  Tôi Cố Gắng Được Giống Như Chúa Giê Su

  (I'm Trying to be Like Jesus)

  1. Vì tôi mong muốn giống Chúa Giê Su. 
  Nên tôi cố dấn bước theo Ngài.
  Và tôi luôn yêu thương nhiều như Ngài đã làm cũng như khi tôi nói.
  Đôi lúc có những cám dỗ làm cho tôi chọn sai.
  Nhưng tôi cố gắng lắng nghe trong tâm trí tiếng nói êm ái.

  (Điệp khúc:)
  Hãy yêu mến lẫn nhau như Chúa đã yêu ngươi. 
  Hãy cho thấy lòng nhân theo như Thánh ý Chúa. 
  Hãy có ý nghĩ bác ái khoan dung hành động.
  Là điều phán dạy của Chúa Giê Su.

  2. Vì tôi yêu thương hàng xóm láng giềng.
  Nên tôi cố gắng muốn phục vụ.
  Lòng tôi hân hoan mong ngày tái lâm lớn của Giê Su Chúa Chí Thánh.
  Tôi cố gắng nhớ mãi lời Ngài đã phán dạy tôi. 
  Trong tâm trí với ý nghĩ tôi sẽ nghe tiếng Đức Thánh Linh phán: 
  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>