Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  98

  Sự Hối Cải

  (Repentance)

  Nói 'xin lỗi' nào phải đâu là cách luôn luôn dễ làm
  Khi con biết mình đã vô tâm vả làm điều lầm lỗi.
  Từ này con xin ăn năn để biết sửa tâm tính
  Cúi xin phước ân của Cha cho được sống vững vàng.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>