Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

87

Khu Rừng Thiêng

(The Sacred Grove)

1. Tại khu rừng thiêng; Xanh thắm tươi mát 
Dương quang bình minh; Soi tỏa xung quanh
Joseph dâng lời cầu xin tha thiết
Joseph dâng lời cầu xin tha thiết
Ở trên khu đất thiêng liêng.

2. Kìa Cha hiện ra; Cùng Chúa Con Thánh.
Phán bảo cùng ông trong tiếng yêu thương;
Ban phát sứ điệp làm tan lo lắng.
Ban phát sứ điệp làm tan lo lắng.
Khiến tim ông rất hân hoan.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>