Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  87

  Khu Rừng Thiêng

  (The Sacred Grove)

  1. Tại khu rừng thiêng; Xanh thắm tươi mát 
  Dương quang bình minh; Soi tỏa xung quanh
  Joseph dâng lời cầu xin tha thiết
  Joseph dâng lời cầu xin tha thiết
  Ở trên khu đất thiêng liêng.

  2. Kìa Cha hiện ra; Cùng Chúa Con Thánh.
  Phán bảo cùng ông trong tiếng yêu thương;
  Ban phát sứ điệp làm tan lo lắng.
  Ban phát sứ điệp làm tan lo lắng.
  Khiến tim ông rất hân hoan.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>