Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  106

  Giọng Êm Ái Nhỏ Nhẹ

  (The Still Small Voice)

  Qua âm thanh thiêng liêng êm ái do Thánh Linh ban
  Tôi được hướng dẫn xa lánh điều ác không cho mắt nhìn thấy.
  Tôi cố làm điều ngay lành nên Ngài sẽ luôn soi bước chân tôi
  Ngài soi dẫn, che chở tôi, ban ánh sáng cho hồn tôi.
  Lắng nghe tiếng Đức Thánh Linh ban cho tôi luôn luôn.
  Lắng nghe Thánh Linh qua âm thanh êm ái. 

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>