Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

219

Vì Tôi Được Ban Nhiều Ơn Phước

(Because I Have Been Given Much)

1. Khi tôi đang mang ân phước lớn Chúa ban cho hằng ngày

Thì tôi phải luôn thương yêu và biết sớt chia cùng ai

Là anh em tôi dang sống bơ vơ

Và trong cay đắng lẫn với khổ đau

Họ cần được sự trợ giúp từ tôi.

 

2. Khi tôi đang êm vui sống dưới mái bao che của Ngài

Làm tôi mau quên đi anh em tôi với kiếp lạc loài

Và để chia sớt mái ấm trú ngụ

Cùng bữa ăn tôi đang khi có dư

Để cho họ được sưởi ấm lòng thêm.

 

3. Khi tôi đang hân hoan đón lấy những mến yêu từ Ngài

Thì tôi phải luôn luôn xin ghi tâm những lời Ngài dạy

Nguyện xin gắng sức giúp đỡ lẫn nhau

Và cùng chia sớt hàn gắn khổ đau

Để cảm tạ những ân phước Ngài ban.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>