Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

249

Ơn Kêu Gọi Phục Vụ

(Called to Serve)

1. Được Chúa kêu gọi phục vụ vua của Thiên thượng

và được chọn làm người chứng cho danh Ngài,

rồi khắp thế gian sẽ nghe kể rõ về Ngài

và về tình thương cho mọi người

 

(Điệp khúc)

Tiến bước, đi lên hiên ngang,

cùng vinh quang sáng ngời Thánh danh

tiến bước, hãy cùng tiến lên,

trong vinh quang ngời sáng với Ngài

Dẩn bước, cất tiếng ca vang,

bài hùng ca quyết tiến thiêng liêng.

Chúa bên ta luôn luôn ,

giúp ta thêm vững lòng để phục vụ Vua ta

 

2. Được Chúa kêu gọi để hưởng được phước ân nhiều

là những người con cái của Chúa trên cao

lòng sẽ hân hoan mà kêu đến Thánh danh Ngài

bằng vạn lời cung kính tôn sùng

(Điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>