Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

140

Ta Có Nhớ Nguyện Cầu?

(Did You Think to Pray?)

48

1. Khi thức giấc ban mai trên giường êm,

Ta có nhớ nguyện cầu?

Trong danh Giê Su Christ là Cứu Chúa,

Ta có nhớ xin Cha ban hồng ân

Làm mộc che suốt ngày?

 

(Điệp khúc)

Ôi êm ái thay lời ta khẩn cầu.

Làm tan biến tối tăm chập chùng.

Nên khi đám mây đen vây đời ta.

Cầu nguyện luôn chớ quên.

 

2. Khi tim vấn vương bao nhiêu giận hờn,

Ta có nhớ nguyện cầu?

Sao không van xin tình yêu thương đến,

Cho ta thứ tha khi mọi người làm

Điều không đúng với ta.

(Điệp khúc)

 

3. Khi thử thách xua nhau đến gần ta,

Ta có nhớ nguyện cầu?

Khi giăng giăng trong hồn ta sầu bi,

Ta có cúi xin ơn xoa dịu ta

Vì bình minh đến rồi.

(Điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>