Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

222

Xin Chúa Nghe Thấu Lời Con

(Hear Thou Our Hymn, O Lord)

1. Giờ hát lên vinh danh Ngài,

Cùng với tấm lòng chân thành.

Xin Chúa dẫn dắt con đi theo Ngài

Bước vào đường nhỏ và hẹp.

 

2. Cầu Chúa soi dẫn tâm hồn

Bằng ánh sáng lời vĩnh hằng.

Gửi Linh Thánh đến bên con mỗi giờ.

Chúng con cầu Chúa nhậm lời.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>