Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

134

Tôi Tin Nơi Ky Tô

(I Believe in Christ)

1. Tôi tin nơi Ky Tô; là Chúa Muôn Quân!

Với lòng thành kính tôi hát chúc tụng;

Và tôi sẽ cất cao giọng hân hoan

Hai tiếng A-men.Thốt ra từ hồn.

Tôi tin nơi Ky Tô, Ngài đến thế gian,

Là Vị Nam Tử của Đức Chúa Cha.

Ngài ban sức sống cho kẻ đã chết

Và kẻ đau yếu được mau bình phục.

 

2. Tôi tin nơi Ky Tô; một Thánh Danh thay!

Đã từ ngôi cao bước xuống thế gian

Làm con Ma Ri thể xác khiêm tốn,

Ngài chịu hy sinh để cứu nhân loại.

Tôi tin nơi Ky Tô, đã hướng dẫn đường

Cho mọi người đi. Ngài bảo “theo Ta,

Hỡi anh em mến yêu mau mau đến

Cùng nhau hưởng phúc trong Đức Chúa Trời.”

 

3. Tôi tin nơi Ky Tô; Thượng Đế của tôi!

Đã đặt tôi trên mặt đất Phúc Âm,

Hồn tôi xin dâng cho sự thờ phượng

Lẽ thật ánh sáng chính là nơi Ngài

Tôi tin nơi Ky Tô. Ngài cứu chuộc tôi

Thoát khỏi bàn tay quỷ dữ Sa Tăng

Và ban cho tôi tự do vĩnh cửu

Để tôi vui sống những ngày bên Ngài

 

4. Tôi tin nơi Ky Tô; là Đấng Chí Tôn!

Với niềm mơ ước quý báu thiêng liêng,

Dù tôi đang phải chịu nhiều thử thách.

Ngài sẽ phán “Ý nguyện ngươi được thành.”

Tôi tin nơi Ky Tô, vào lúc tái lâm,

Tôi được nâng lên vào cõi hiển vinh

Rồi Ngài sẽ đến trị vì Vương Quốc

Giữa chốn thế gian vào ngày sau cùng.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>