Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

7

Y Sơ Ra Ên, Chúa Đang Kêu Gọi

(Israel, Israel, God is Calling)

1.Y Sơ Ra Ên Chúa đang kêu gọi, người từ những vùng đất khổ đau

đế quốc Ba By Lôn bị hủy diệt vì Ngài trút xuống cơn thịnh nộ

Hãy mau mau đi đến nơi Si ôn, kẻo tiếc nuối khi quá muộn màng

mau mau lên hãy đến nơi Si ôn, đừng để Chúa trút cơn thịnh nộ

 

2. Y Sơ Ra Ên Chúa đang phán cùng, người lưu tâm lời nói của Ngài

vinh quang của ban mai đang trông chờ đợi người xứng đáng đẹp lòng Ngài

Hãy mau mau đi đến nơi Si ôn, để đón lấy niềm vui chan hòa

Hãy mau mau tiến bước đến Si Ôn, để dược hưởng phước an bình luôn

 

3. Y Sơ Ra Ên Chúa thiên sứ từ trời, nhẹ nhàng lướt đôi cánh đến đây

sẽ dìu rước những thánh dồ trung thành, về nơi mái ấm trên Thượng Thiên

Hãy mau mau đi đến nơi Si Ôn, Chúa sắp tái lâm ở thế gian

mau mau lên hãy đến nơi Si Ôn, vì ngày tái lâm đã gần kể

 

4. Y Sơ Ra Ên, Y Sơ Ra Ên, đừng mù quáng trong bóng tối tăm

hãy nghĩ đến ngày phán xét sau cùng, đừng xao lãng công việc Ngài giao

hãy mau mau đi đến nơi Si Ôn, cất tiếng ca lên khúc khải hoàn

hãy mau mau tiến bước tới Si Ôn, rực rỡ chiếu tỏa muôn hào quang.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>