Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

102

Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi

(Jesus, Lover of My Soul)

1-Giê Su Đấng hằng yêu thương tôi.

Tôi mong đến sống bên cạnh Ngài

Lúc sóng bủa ầm vang bên tôi

Trong khi bão tố kia vang dội

Xin che tôi xin dấu kín luôn

Cho qua cơn mưa gió ác ôn

Thẳng đến bến bình yên thiên môn

Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn

 

2-Chẳng có chỗ nào an ninh hơn.

Duy trong Chúa thân tôi nương nhờ

Chúa chớ bỏ mình tôi cô đơn

Luôn an ủi bổ dưỡng tâm hồn.

Tôi trông mong nơi Chúa nhất tâm

Duy Giê Su ban sức giúp thêm

Chổ hiểm yếu dầu tôi năng khẩn

Xin thương lấy cánh phủ che giùm

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>