Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

104

Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi

(Jesus, Savior, Pilot Me)

1. Cứu Chúa tôi,xin dẫn tôi cùng.

Giữa phong ba giữa cơn cuồng phong

Sóng lớn vỗ dồn dập về tôi

Chung quanh tôi đầy đá ngầm giăng

Chúa gởi trao đồ biểu la bàn.

Có Giê Su,bước đi bình an.

 

2. Chúa phán ra, cuồng hãi lặng liền

Giống đứa bé trong tay mẹ yêu

Cơn phong ba đều phục quyền uy

Khi Giê Su truyền rằng :

Chúa tể trên trùng dương lạ kỳ

Chính Giê Su, dẫn đưa đường đi

 

3-Đến lúc tôi gần đến bờ rồi.

Sóng to kia cuốn theo kề tôi

phong ba đương cuồn cuộn gầm vang

tôi nương bên Ngài nguyện cầu an

Chúa yêu ơi, xin hãy nói rằng:

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>