Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

240

Bạn Ơi Mọi Linh Hồn Đều Tự Do

(Know This, That Every Soul is Free)

1.Mọi linh hồn đều tự do bạn hỡi.

Chọn lấy tương lai cho cuộc đời mình

vì lẽ thật đời đời ta đã biết:

Chúa không ép ai lên Thiên Đàng đâu

 

2. Ngài kêu gọi và đưa ta đi tới

Ban ánh sáng khôn ngoan yêu thương đầy.

Bằng vô vàn dịp Ngài bay ý tốt.

Nhưng tuyệt đối không ép buộc một ai

 

3. Ngài cho tự do va sự suy xét.

Không thế chúng ta ra sao, ai ngờ?

Là con vật hoàn toàn không chi khác.

Không hay biết có Thiên Đàng Hỏa Ngục

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>