Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

220

Chúa Hỡi, Con Xin Bước Theo Ngài

(Lord, I Would Follow Thee)

1. Chúa hỡi, con nguyện biết kính yêu luôn

Theo con đường Ngài vạch cho con

Lòng con sẵn sàng chia xẻ với người

Nhờ Ngài bên cạnh con giúp sức.

Chúa hỡi, con xin được yêu thương Ngài,

Nguyện xin bước theo chân Ngài.

 

2. Dám đâu mà vội phán xét ai chăng

Khi bản thân chưa hoàn toàn

Lòng đau đớn vì mang lầm lỗi mãi

Của riêng con mà không ai biết.

Phán xét chi khi ta không là gì,

Nguyện luôn bước theo chân Ngài.

 

3. Con xin là người viết giúp anh em

Qua tấm lòng phục vụ yêu thương

Tìm đến kẻ khổ đau thiếu thốn

Để rồi hàn gắn bằng lời an ủi

Cứu giúp với mối yêu thương cho họ,

Nguyện luôn bước theo chân Ngài.

 

4. Chúa hỡi, con phải quý mến anh em

Như con đã được Chúa thương yêu

Nhờ vào gương Ngài đang giúp sức.

Con chỉ là kẻ hèn thấp tôi tớ

Chúa hỡi, con phải yêu thương anh em,

Nguyện luôn bước theo chân Ngài.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>